English | Francais

Search


שנת תשע"ה | שבת פרשת תזריע מצורע

שו"ת במראה הבזק: הבאת אדם משותק בכסא-גלגלים לבית-הכנסת בשבתמתוך ח"ג

 

מונטריאול, קנדה                                                  Montreal, Canada

תמוז תשנ"ג

 

שאלה

כשיש ערוב לפי שיטת האשכנזים האם יש היתר לטלטל עגלת נכים של משותק כדי להביא אותו לבית הכנסת בשבת?

(אין המדובר בעגלת נכים חשמלית).

 

תשובה

מותר לטלטל עגלת-נכה בשבת כדי להביא את הנכה לבית-הכנסת, או לצורך כל מצוה אחרת. ברשות-הרבים גמורה טלטול זה מותר רק ע"י אמירה לגוי, ובתנאי שגם הנכה עצמו יסובב את גלגלי העגלה. בכרמלית לא יסיע יהודי את הנכה בעגלתו, אבל לנכה עצמו מותר לסובב את הגלגלים כדי להגיע לבית-הכנסת, וכך מותר לקחתו לבית-הכנסת ע"י גוי, אף כשאין הנכה מסובב את גלגלי העגלה. ובמקום שיש עירוב, מותר להביאו אפילו ע"י יהודי1.

 _____________________

1 מסכת שבת סה ע"ב, שו"ע או"ח סי' שא סעיף יז. ועיין שו"ת "חלקת יעקב" (ח"א סי' סו), שו"ת "שרידי אש"   (ח"ב סי' כה), שו"ת "מנחת יצחק" (ח"ב סי' קיד), שו"ת "רב פעלים" (ח"א סי' כה), "שמירת שבת כהלכתה" (פרק לד סעיף כז).

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

 הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

 
לע"נ

 מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

שמואל רוזנהק ז"ל

נלב"ע

ו' באייר תשע"ג

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.