English | Francais

Search


שנת תשע"ח| שבת פרשת נצבים

שו"ת במראה הבזק: ברכת בורא פרי הגפן על יין "קדם" ו"כרמל" לספרדים(מתוך ח"ג)

מונטריאול, קנדה                                 Montreal, Canada
סיון תשנ"ג

שאלה
האם יין "כרמל" תחת השגחת הראשון לציון הרב מרדכי אליהו הוא כשר לספרדים, והאם יין "קדם" תחת השגחת
O.U. הוא כשר לספרדים?

תשובה

בהתייעצות עם מחלקת הכשרות של הרבנות הראשית לישראל הוברר לנו, כי יין "כרמל" שבהשגחת הראשון לציון מרן הרב הראשי הרב אליהו הוא כשר לספרדים, ואלו יין "קדם" שתחת השגחת O.U איננו כשר לספרדים, ויש אפוא להשתמש ביין אחר.

נדגיש שהביטוי "כשרות לספרדים" איננו מוסב על כשרות לשתייה, שכן גם לספרדים יין זה כשר, אלא מדובר בכשרותו להיחשב ליין מבחינת אחוזי המים שיש בו, דהיינו לענין קידוש וברכת בופה"ג.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.