English | Francais

Search


שנת תש"ף| שבת פרשת וישב

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב עדו רכניץ, חוקר במכון 'משפטי ארץ' ודיין ברשת 'ארץ חמדה גזית'

עובדת שהועסקה בחנות כמנהלת
'ארץ חמדה גזית' ירושלים - תביעות קטנות/חשון תש"פ / תיק 79143

דיין: הרב עדו רכניץ

המקרה בקצרה: התובעת והנתבע הם קרובי משפחה, הנתבע העסיק את התובעת כמנהלת חנות חדשה שפתח, תמורת משכורת חודשית של 8,000 ₪, בין הצדדים נחתם חוזה, והתובעת החלה לעבוד בתאריך 1/7/19, לאחר כחודש וחצי הפסיק הנתבע את עבודת התובעת, התובעת מבקשת שכר של 4,000 ₪ עבור זמן הודעה מראש של שבועיים. כמו כן היא מבקשת שכר על עיכוב שכרה, והפסקת עבודתה. הדיון התקיים במסגרת מסלול תביעות קטנות בבית הדין בפני דיין יחיד.

פסק הדין
: על הנתבע לשלם לתובעת 4,000 ₪ עבור זמן הודעה מוקדמת.

תקציר הנקודות מפסק הדין:
א. האם ההתקשרות בין הצדדים נחשבת למקח טעות?
לטענת הנתבע התובעת לא היתה בעלת ידע וכישורים מתאימים, ולכן החוזה בטל מדין מקח טעות. הנתבע טען שבהסכם בין הצדדים הצהירה התובעת שיש לה את היכולת להיות מנהלת, מה שהתברר כלא-נכון. התובעת השיבה שהנתבע, שהוא קרוב משפחתה, הכיר את ניסיונה וכישוריה ולכן לא מדובר במקח טעות.
בית הדין מכריע שלא מדובר במקח טעות, משום שמקח טעות שייך רק כאשר אחד הצדדים לא ידע את אחד מפרטי העסקה (שו"ע חו"מ רלב, ג). לעומת זאת, במקרה זה התובע הכיר את הנתבעת ואת כישוריה. להצהרת העובד בחוזה כמעט אין כל משמעות כאשר העובד חושף בפני המעסיק את כישוריו וניסיונו.

ב. האם התובעת פוטרה על ידי הנתבע?
לטענת הנתבע התובעת לא פוטרה אלא התפטרה, משום שהוצע לה לעבוד כעובדת ולא כמנהלת בשכר נמוך יותר. התובעת הודתה בכך, אך טענה שהיתה זקוקה לשכר הגבוה. בית הדין הכריע שלמרות שמותר לפי החוזה לנתבע לשנות את תפקידו של העובד, הרי שהדבר מותנה שם בהסכמת העובד, וכאן לא היתה הסכמה של התובעת, לפיכך מדובר בפיטורין.

ג. האם הפיטורין היו מוצדקים?
בחוזה שבין הצדדים נכתב שניתן לפטר את העובד באופן מידי במקרה בו "העובד מעל בתפקידו" או כאשר "העובד הפר משמעת באופן חמור". לטענת הנתבע, ההתנהגות של התובעת עומדת בהגדרות האמורות ולכן הוא היה רשאי לפטר אותה באופן מידי. לשם הוכחת טענה זו הנתבע פירט שורה של מקרים. לעומת זאת, התובעת טענה שהכשלים שהוזכרו היו נקודתיים.
בית הדין הכריע שבחוזה מדובר על מעשים חמורים ביותר ובזדון המאפשרים פיטורין מידיים. בניגוד לכך התובעת פעלה כמיטב יכולתה ובתום לב ולכן הנתבע לא היה רשאי לפטר אותה באופן מידי.

ד. טענות הנתבע שהתובעת גרמה לנזקים
הנתבע טען שנגרמו לו נזקים על ידי התובעת, ובכלל זה שהיא הודיעה לעובדים שהם יקבלו 30 ₪ לשעה שזה מעט יותר משכר מינימום המגיע להם על פי חוק. וכן היא לא הודיעה לעובדים שלא יקבלו שכר עבור זמן ההפסקה, ולכן הוא נאלץ לשלם על כך. הוא פירט טעויות נוספות וכימת אותם בסך 2,000 ₪.
התובעת השיבה שהיא אמרה לנתבע כאשר החלה לעבוד שהיא אינה מכירה את החוק, ולכן הוא נושא באחריות לטעויות שקרו. בנוסף, לגבי גובה השכר הנתבע אמר לה שהכר הוא בערך 30 ₪ והטעה אותה.
בפתחי חושן (שכירות ז, כג) כתב שעקרונית פועל חייב בנזק שגרם לבעל הבית גם בגרמא, אולם בשו"ת חוות יאיר (קסט) כתב שיש לנהוג עם פועל לפנים משורת הדין בעניין זה.
בית הדין קבע שכיון שהנתבע הכיר את כישורי הנתבעת בתחום הכלכלי, האחריות לתחום זה היתה מוטלת עליו. בנוסף הכשלים שהיו היו נקודתיים, ולכן אין לתובעת אחריות עליהם.

ה. סכום הכסף המגיע לתובעת על ההודעה המוקדמת
התובעת ביקשה שכר על זמן ההודעה המוקדמת העומדת על 15 יום כפי שסוכם בחוזה, בסך 4,000 ₪. בית הדין קיבל את הבקשה במלואה.

למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

יאיר מנחם בן יהודית חנה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם קליין ז"ל,
 נלב"ע י"ח באייר תשע"ט

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

 
לע"נ

תמר ליכטנשטט

האהובה

יהי זכרה ברוך


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.