English | Francais

Search


שנת תש"ף| שבת פרשת שמות

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל

סעיף אופציה בחוזה שכירות - בר"ע  (בקשת רשות ערעור)

'ארץ חמדה גזית' ערעורים / ניסן תשע"ז / תיק 77046

דיין: הרב דניאל מן

המקרה בקצרה: בשבוע שעבר הבאנו פסק דין העוסק בשאלת זכותם של שוכרי דירה להמשיך את השכירות למשך שנתיים נוספת למרות שהבית ששכרו נמכר. זאת לאחר שחתמו על סעיף בחוזה בו ניתנה להם "זכות ראשונים" להמשך השכירות. בית הדין קמא קבע שלשוכרים לא עומדת זכות להארכת השכירות וקבע שניתן לפרש את הסעיף ככזה המעניק להם זכות ראשונים רק במקרה שהדירה תושכר ולא במקרה שהיא תימכר.

השוכרים הגישו בקשת ערעור על פסיקת בית הדין, לטענתם זכות הראשונים קיימת בכל מקרה, ובכלל זה גם כאשר הבית יימכר. להוכחת טענתם הם הביאו רישומים של שיחות וואטסאפ שלא הוצגו בבית הדין קמא בגלל קלקול במכשיר. השבוע נביא את ההחלטה בבקשת רשות הערעור.

פסק הדין: בקשת רשות הערעור נדחית.

נימוקים בקצרה:

א. פרשנות ההסכם לאור שיחות הוואטסאפ

בית הדין הסכים לקבלת ראיות שלא הונחו לפני בית הדין קמא, בגלל תקלה טכנית. מהתכתובת עולה בבירור שהתובעים הביעו דרישה לקבל את זכות ההחלטה לגבי המשך השכירות, כמו כן בשלב מסוים היתה הסכמה מצד הנתבע 1 לדרישה זו. אלא שישנה סתירה בין ההסכמה בוואטסאפ לבין משמעות הכתוב בחוזה השכירות. כיון שהתובעים עברו על החוזה היטב, הרי שנוסח החוזה הוא המחייב והוא מוגבל יותר ממה שסוכם בוואטסאפ.

ב. הפרשנות הסבירה של ההסכם

בית הדין קבע שאין זה הגיוני שתמורת סך 300-500 ₪ לחודש נתבע 1 מכר את האפשרות שלו לחזור לביתו או למכור אותו לאדם אחר. ולכן, יותר סביר שזכות הראשונים של התובעים היתה רק במקרה שהדירה תושכר. גם אם פרשנות התובעים אפשרית הרי שיש להעדיף פרשנות מצמצמת של ההסכם משום ש"יד בעל השטר על התחתונה".

למעבר לפסק הדין

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של 

ניר רפאל בן רחל ברכה

אסתר בת רחל

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

שלהבת בת ברכה

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יפה בת רחל יענטע

ויקי ויקטוריה בת דייזי

אסתר מיכל בת גיטל

יהודית שרה בת רחל

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
 (אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט)

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
גב' מרים שטרן ע"ה
נלב"ע ה' אב תשע"ט

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

 
לע"נ

תמר ליכטנשטט

האהובה

יהי זכרה ברוך


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.