English | Francais

Search


גליון מספר 36 - שומרים

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. שימוש במקרר ללא רשות / הרב אריאל בראלי
         א.         אדם שהשתמש ברכוש חברו ללא רשותו, נחשב שואל למשך זמן השימוש. ולכן, אם אותו רכוש התקלקל, אפילו באונס גמור, חייב המשתמש לשלם.
         ב.         מקרר שהתקלקל המדחס שלו, נחשב הדבר כקלקול באונס, שחייב השואל לשלם עליו.
          ג.          הנהנה מרכוש חברו, חייב לשלם לחברו את מלא שווי ההנאה, אם תוך כדי השימוש ניזוק הרכוש, אף בפחות משווה פרוטה.
          ד.         לכלוך וכן בלאי טבעי, אינם נחשבים לנזק לעניין זה.
 
2. השאלת רכב עם משאבת מים לא תקינה / הרב אריאל בראלי
         א.         אדם ששאל חפץ לשימוש מסוים, ומחמת אותו השימוש ניזוק החפץ, פטור השואל.
         ב.         אם הנזק נגרם מחמת מום בחפץ, אין כאן שאלה כלל, מדין 'מקח טעות'.
          ג.          במידה שהשואל היה יכול למנוע את הנזק, ע"י שהיה שם לב לתקלה קודם שגרמה לנזק בלתי הפיך, הוא חייב בנזק שנגרם, למרות האמור בסעיפים א-ב.
 
3. תלמיד ששאל מצלמה ושברה / הרב צבי יהודה בן יעקב
         א.         שאל תלמיד ציוד לימודי מהמוסד בו הוא לומד, דינו כשוכר ולא כשואל. אף אם המוסד מגדיר את הפעולה כ'השאלה'.
         ב.         שומר שבזמן שקיבל את החפץ לשמירתו היה הבעלים שכור לו, נפטר מגזירת הכתוב אף אם בשעת האונס לא היה הבעלים שכור לו. פטור זה נקרא 'בעליו עמו'.
          ג.          תלמיד השומר על חפץ השייך למוסד בו הוא לומד, יש ספק אם חל בזה פטור 'בעליו עמו' מחמת העובדה שהצוות במוסד שכור ללמד אותו.
 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.