English | Francais

Search


> > חוקי הכנסת בפסיקת ארץ חמדה-גזית

חוקי הכנסת בפסיקת ארץ חמדה-גזית

חוקי הכנסת בפסיקת ארץ חמדה

חוקי הכנסת שאוזכרו בפסיקות ארץ חמדה-גזית המפורסמות באתר

 

 

 

 

הרשימה שלמטה חלקית. מומלץ לבקר 

באתר החדש של בית הדין

שם ניתן לחפש פסקי דין לפי החוק שהוזכר בהם

או בעמוד המרכז את פסקי הדין לפי החוקים

 

 

 

חוק עבודת נשים / 0306, 71070, 72111, 72034, 73122,

חוקי המגן / 68033, 73076, 72125

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש / 72125

חוק שכר מינימום / 74003

חוק הגנת השכר / 0306, 70024, 74003

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות / 0306, 69048, 70024

חוק פיצויי פיטורין / 72007

 

חוק המקרקעין / 68010, 70012, 73046, 73046 בר"ע, 73075, 73078,

חוק מיסוי מקרקעין / 69018

חוק המתווכים / 69062, 70003, 72059, 72061, 73131, 74021

 

חוק זכויות יוצרים / 2607, 71036

חוק החוזים / 2607, 72006, 72060,

חוק המשכון / 73109

חוק השכירות והשאלה / 72054, 74091,

חוק דיני ממונות / 74091

חוק החינוך המיוחד / 73076

חוק הגנת הצרכן / 74004,

חוק עשיית עושר ולא במשפט / 74052

חוק החוזים האחידים / 1308, 73064

תקנות התעבורה / 71004

חוק לשון הרע / 69020

חוק המתנה / 68010,

חוק הירושה / 68010,

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב) / 69029

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.