English | Francais

Search


הגשת תביעה

הגשת תביעה לבית הדין: שלושה שלבים פשוטים!


ועכשיו עוד יותר בקלות

באתר ארץ חמדה גזית החדש1. הגשת כתב תביעה למזכירות בית הדין - בדוא"ל, בפקס או במסירה ידנית. בכתב התביעה מפרט התובע את העובדות ואת הסעד הנתבע, ואת פרטי הצדדים (מומלץ להיעזר בטופס המוכן הזה).

2. חתימה על הסכם בוררות - התובע חותם על הסכם בוררות, המסמיך את בית הדין להכריע בסכסוך (אפשר להדפיס ולמלא את הטופס הזה, או למלא בקלות באופן מקוון כאן). לאחר שגם הנתבע יחתום על הסכם הבוררות, בית הדין יוסמך כבורר על-פי החוק, ויוכל לדון בתביעה..

3. תשלום אגרת פתיחת תיק - בסך 200 ש"ח (באתר המאובטח כאן). לאחר שהנתבע יתן את הסכמתו, ישולם החלק השני של האגרה. הסכום המלא נקבע בדרך כלל לפי גובה התביעה (פירוט מלא על האגרות כאן).

מה קורה לאחר הגשת כתב התביעה?
בית הדין פונה אל הנתבע ומזמין אותו להתדיין בפניו בעניין התביעה. אל הנתבע נשלחת הזמנה לדין, עותק של כתב התביעה ושטר בוררות שעליו הוא צריך לחתום. כמו כן נשלחים אליו שאר מסמכי בית הדין. הזמנה לדין נשלחת גם לתובע.

משך הזמן עד לקיום הדיון הראשון
במקרה שמגיעים לבית הדין שני הצדדים בהסכמה, תקבע מזכירות בית הדין דיון במועד שיתואם עם הצדדים. לרוב הדיון נערך כבר בשבועות הסמוכים להגשת התביעה.
במקרה של פניית התובע בלבד, הנתבע יתבקש לחתום על שטר הבוררות תוך 14 יום. לאחר שהנתבע ייענה לפניית בית הדין, תתאם מזכירות בית הדין מועד לדיון.
מקרים דחופים יטופלו לפי שיקול דעת בית הדין.

הדיון יתקיים באחד מתשעה הסניפים הפרוסים ברחבי הארץ (ירושלים, חיפה, פתח תקווה, רמת גן, בית שמש, עפרה, כפר יונה, קרית גת, קצרין). במקרה שהנתבע מסרב לבוא לדין
במקרה שהנתבע מסרב לבוא לדין תורה, בית הדין יתיר לתובע לממש את זכויותיו בכל דרך שהיא, כולל פנייה לערכאות אזרחיות.
במקרה שהנתבע מסכים לדון בדין תורה, אלא שהוא בוחר בית דין אחר, יעביר התובע את הטיפול בתביעה לאותו בית דין.

תוקפה של הכרעת הדין
להכרעת בית הדין תוקף הלכתי, וכן תוקף חוקי מכוח חוק הבוררות.
לפיכך, במידת הצורך, ניתן לאשר את פסק הדין בבית המשפט, ולממש אותו גם בהוצאה לפועל.

יש בעיה? שאלה? חפשו תשובה בדף השאלות הנפוצות, או צרו איתנו קשר ונשמח לעזור!

beitdin@eretzhemdah.org

טל: 02-5371485

טל: 077-215-8-215

פקס: 02-5379626

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.