English | Francais

Search


> > תשובות לשאלות נפוצות

תשובות לשאלות נפוצות

מהי רשת 'ארץ חמדה גזית'?
רשת בית הדין ארץ חמדה גזית פועלת במסגרת עמותת ארץ חמדה. מטרתנו היא לקיים דין תורה על פי ההלכה במקצועיות, ביעילות, תוך מעורבות במציאות הכלכלית העכשווית, במסגרת חוק הבוררות.
הדיינים המשרתים בבתי הדין של הרשת, הם מומחים בדיני ממונות שבהלכה, ורבים מהם בעלי סמיכה לדיינות של הרבנות הראשית.
בין הדיינים גם דוברי אנגלית וצרפתית כשפת אם.
לרשת עדת היגוי, הכוללת דיינים ומשפטנים, והנהלה ציבורית הכוללת מנהיגות מכובדת של ראשי קהילות, עורכי דין ואנשי עסקים.


איך זה עובד?
בתחילת ההליך, שני הצדדים חותמים על הסכם בוררות, ובכך ניתנת לבית הדין הסמכות לפעול כבורר, במסגרת חוק הבוררות. משלב זה ואילך, לבית הדין סמכויות הדומות לאלו של בית המשפט, ובמידת הצורך ניתן לאכוף את פסק הדין.


מה גובה האגרה? האם צריך לשלם על כל דיון?
בפתיחת התיק נדרש התובע לשלם 200 ש"ח. אגרת פתיחת תיק אינה מוחזרת גם אם התיק יסגר ולא יתקדם.
אם הנתבע יסכים לדיון ויחתום על הסכם הבוררות, יידרש התובע לשלם את יתר האגרה. בתביעות כספיות מדובר בסך הכל ב 1.5% מסכום התביעה, אין תשלום נוסף גם אם יידרשו דיונים רבים כדי להגיע להכרעה בסכסוך.
לפירוט מלא של האגרות ראו בדף האגרות שלנו.


איך מגישים כתב תביעה, כתב הגנה או ראיות לבית הדין?
את כל החומרים ניתן להגיש לבית הדין בדרכי המסירה הרגילות: פקס, מייל, מסירה ידנית.
המזכירות מעבירה כל חומר שהיא מקבלת גם לצד השני. אין אפשרות להעביר חומר לדיינים מבלי שהצד השני יקבל אותו.
הנתבע אינו חייב להגיש כתב הגנה, אך הדבר מומלץ. הגשת כתב הגנה נעשית באופן המוזכר לעיל.


האם נדרשת הסכמת הצד השני? ומה קורה אם הוא לא מסכים?
בית הדין ידון בסכסוך רק אם ניתנה הסכמה של הצד השני (ההסכמה יכולה להיות אחרי שהסכסוך נולד, או אם ישנו סעיף בוררות בחוזה עליו הצדדים חתמו מראש, הקובע בורר מוסכם).
אם הצד השני לא יסכים לדון בדין תורה, בית הדין יתן לתובע היתר הלכתי לתבוע בבית משפט.


מה קורה אם הצד השני הסכים, ואז התחרט?
לאחר חתימה על הסכם בוררות שני הצדדים מחוייבים להליך, ואינם יכולים לחזור בהם (אלא בהסכמה של שניהם).
אחרי חתימה על הסכם בוררות, אם הצד השני אינו משתף פעולה עם בית הדין, בית הדין מוסמך לדון ולהכריע בסכסוך גם במעמד צד אחד.


תוך כמה זמן נקבע דיון?
בית הדין ערוך לקיים דיונים בזמנים מהירים ביותר. ברוב המקרים, הדיון הראשון מתקיים בתוך כחודש מאז שהושלמו תהליכי הפתיחה (חתימת שני הצדדים על הסכם בוררות ותשלום האגרה). במקרים דחופים ניתן לקיים דיון אף בזמן קצר יותר.


האם גם הצד השני יכול לתבוע אותי?
בחתימה על הסכם הבוררות שני הצדדים מסכימים שבית הדין ידון בכל הסכסוכים שביניהם, ומכאן שאם הצד השני יתבע - בית הדין ידון בשתי התביעות.


האם אפשר להגיע לבית הדין עם עורך דין או טוען רבני?
ניתן להגיע לבית הדין עם עורך דין או טוען רבני, אך אין חובה בכך (יש הרבה מקרים כאלו וכאלו).
המשפט העברי מתאפיין במיעוט פרוצדורות ובסדרי דין פשוטים. תפקידם של הצדדים הוא בעיקר להציג את עובדות המקרה, והדיינים הם אלו שצריכים להבין ולהתמצא בחלק המשפטי-הלכתי.


היכן נמצאים הסניפים של בית הדין?
לבית הדין תשעה סניפים הפרוסים ברחבי הארץ.
כתובות הסניפים מפורסמות בסוף העמוד, בצירוף מפת הגעה.
מזכירות בית הדין פועלת מהסניף בירושלים.


היכן יתקיים הדיון?
לפי המשפט העברי, ברוב המקרים "הולכים אחר הנתבע", כלומר שזכותו לבחור את מקום הדיון.
לכן, הנתבע רשאי לבחור להתדיין בבית דין אחר (שאינו ארץ חמדה גזית). בדרך כלל הכוונה שהנתבע יכול לבחור שהדיון יתקיים בעירו או בעיר של התובע על פי בחירתו. גם אם הנתבע בחר להתדיין בארץ חמדה גזית, הוא יוכל לבחור אם הדיון יתקיים בסניף הקרוב למקום מגוריו או למקום מגורי התובע.


האם לבית הדין יש סדרי דין?
לבית הדין יש סדרי דין המפורסמים באתר בית הדין.
לעיון בסדרי הדין


האם אפשר לערער על פסק הדין?
ישנה אפשרות לערער על פסק הדין, לאחר קבלת אישור של דיין בכיר ברשת שלא ישב בהרכב הראשון (ערעור ברשות). לאחר קבלת האישור, הערעור מועבר לשלושה דיינים מהרשת (שלא ישבו בהרכב הראשון שדן בתיק).
ערעור מתקבל רק אם נמצא שנפלה טעות משמעותית בהלכה, בשיקול הדעת ובבירור העובדות, או בניהול ההליך.
הגשת ערעור כרוכה בתשלום אגרה נפרדת.
לסדרי הדין של הערעור (פרק ט בסדרי הדין)


תוך כמה זמן אקבל פסק דין?
משך הזמן מתחילת ההליך ועד סופו משתנה מאוד ממקרה למקרה.
אנחנו משתדלים שפסק הדין יינתן לצדדים בתוך שלושה חודשים מהיום בו התקבלו החומרים האחרונים מהצדדים. לרוב פסק הדין ניתן תוך פרק זמן קצר אף יותר.


מה יקרה אחרי הדיון?
לאחר הדיון הצדדים יקבלו הנחיות מבית הדין. אלו יכולות להיות: קביעת מועד לדיון נוסף; בקשת מסמכים או ראיות אחרות; אפשרות לסיכומים ועוד.
בכל מקרה, בית הדין מעדכן את הצדדים על האופן יימשך ההליך עד ההכרעה בסכסוך.


האם הפרטים שלי יחשפו למישהו?
בית הדין מקפיד על שמירת הפרטיות של בעלי הדין המתדיינים לפניו.
הדיונים אינם פתוחים לקהל הרחב.
אם פסק הדין יפורסם, בית הדין ישמיט את שמות הצדדים, ויטשטש את פרטי המקרה כך שלא ניתן יהיה לזהות מי היו בעלי הדין.


האם יש לבית הדין דוגמאות לפסקי דין בהם אפשר לעיין?
ישנן מאות דוגמאות לפסקי דין מנומקים של בית הדין. פסקי הדין מפורסמים בהשמטת שמות הצדדים וסימני זיהוי שלהם.
לעיון בפסקי הדין


איך יוצרים קשר עם הדיינים?
כדי לשמור על טוהר ההליך, אין אפשרות ליצור קשר עם הדיינים.
יצירת קשר נעשית דרך המזכירות בלבד, וכל פנייה לדיינים מועברת גם לצד השני.


האם הדיינים יציעו לי להתפשר? האם זה כמו גישור?
לפי ההלכה, יש להציע לצדדים פשרה. מנסיוננו, לעיתים שני הצדדים מרוויחים דוקא מכך שהגיעו לפשרה מוסכמת, אולם בית הדין לא יכפה על הצדדים פשרה ללא הסכמתם. אם הצדדים לא יגיעו להסכמה בית הדין יכריע בעצמו.
מדיניות בית הדין מאפשרת לבית הדין לסטות מעט משורת הדין, ולהכריע בדרך של "פשרה הקרובה לדין" כאשר יש בכך צורך.
להרחבה בעניין זה ראו מדיניות בית הדין בעניין פשרה


מה זה אומר 'משפט עברי'?
במשך אלפי שנים עסקו גדולי החכמים של עם ישראל בפיתוח ההלכה, ובכלל זה בפיתוח מערכת המשפט. ההלכה עוסקת בכל פרטי הדינים, והיא מובאת בספרי פסיקה דוגמת ה"שולחן ערוך" ו"היד החזקה" לרמב"ם. וכן בספרי שאלות ותשובות רבים.
במערכת המשפטית של המשפט העברי משתקפים ערכי הצדק היהודי והמסורת המשפטית היהודית.


האם אתם פוסקים לפי חוקי המדינה (החוק הישראלי)?
אנו מחוייבים להלכה ופוסקים על פיה. אולם, לעיתים ההלכה מחייבת אותנו לפסוק לפי חלק מחוקי המדנה בגלל שהם בגדר מנהג המדינה, דין המלכות ותקנות הקהל. במקרים אלו אנו פוסקים לפי החוק בישראל.
להרחבה בעניין זה ראו מדיניות הרשת בעניין פסיקה לפי החוק.


האם אפשר לתבוע חברה בע"מ?
חברות בע"מ תובעות ונתבעות דבר יום ביומו.
להרחבה בעניין זה ראו מדיניות בית הדין


האם הצד השני ישלם לי את הוצאות המשפט?
לפי המשפט העברי, כאשר שני הצדדים נהגו בהגינות, והמחלוקת ביניהם ליגיטימית, אזי כל צד נושא בהוצאותיו, ושני הצדדים מתחלקים בהוצאות בית הדין (ובכלל זה באגרת בית הדין).
כאשר אחד הצדדים נהג שלא בהגינות בית הדין עשוי לחייב אותו בהוצאות משפט.
להרחבה בעניין הוצאות משפט


האם אפשר להסתייע בהוצאה לפועל כדי ליישם את פסק הדין?
אפשר להסתייע בהוצאה לפועל למימוש פסק הדין.
לשם כך יש לקבל "אישור פסק בורר" מבית המשפט (הליך פרוצדורלי קצר).
להרחבה בעניין הסתייעות בהוצאה לפועל

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.