English | Francais

Search


סדרי דין ומסמכים

 בקבצים להלן מכונסים מסמכי בית הדין: סדרי הדין, כללי האתיקה, שטר הבוררות המשמש את בית הדין, ומידע נוסף אודות בית הדין.

 

לסדרי הדין בפורמט המאפשר העתקה קלה

בקרו אותנו באתר החדש של בית הדין

 

סדרי הדין תשע"ו

סדרי דין תשע"ה

סדרי הדין (תשסז-תשעד)

כללי האתיקה

טופס כתב תביעה

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.