English | Francais

Search


מדיניות הלכתית

בסגרת כנס דייני בתי הדין לממון, מנוסחים מידי שנה עקרונות הלכתיים מנחים בתחומים שונים.

הכנס מתקיים במסגרת הכנס השנתי של מכון  הליכות עם ישראל בשיתוף מכון ארץ חמדה, וביוזמת מכון משפטי ארץ.

את מסקנות הכנס, מאשרים פוסקים חשובים המשמשים כדיינים בבתי דין, ובראשם, הרב יעקב אריאל והרב דב ליאור ואבות בתי הדין של רשת ארץ חמדה גזית.

 

למסמכי המדיניות בפורמט המאפשר העתקה קלה

בקרו אותנו באתר החדש של בית הדין

 

 

מעמדם של חוקי המדינה - סיכום כנס הדיינים תשס"ח

כללי הפשרה - סיכום כנס הדיינים תשס"ט

הסתמכות על אומדן, סיכום כנס הדיינים תש"ע

הסתייעות בהוצאה לפועל, סיכום כנס הדיינים תשע"א

הוצאות משפט - סיכום כנס הדיינים תשע"ג

הוצאת היתר פניה לערכאות - סיכום כנס הדיינים תשע"ד

מעמדו של מנהג שיצר החוק - סיכום כנס הדיינים תשע"ה

מעמדה ההלכתי של חברה בע"מ - סיכום כנס הדיינים תשע"ז

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
השופט בן ציון גרינברג
השופט2
השופט3
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.