English | Francais

Search


> > > ילקוט שמ"ש חלק אורח חיים - הרב אריאל אליהו אדרעי, חברון תשס"ה

ילקוט שמ"ש חלק אורח חיים - הרב אריאל אליהו אדרעי, חברון תשס"ה


הרב שלום משאש זצ"ל שנסתלק לפני כשנה לבית עולמו, כיהן שנים רבות כרבה של מרוקו ולאחר מכן נתעלה להיות רבה הראשי של ירושלים. הוא היה תל תלפיות לשואלים, לרבנים ודיינים שזכו לקבל ממנו תשובות מסודרות ובהירות שנתגלה בהם כוחו הגדול בתורה ובהוראה. תשובות אלו יצאו לאור בשמות שונים: תבואות שמש (ד' כרכים) ושמ"ש ומגן (ג' כרכים בדפוס וא' בכתב יד). אך עדיין נדרשה עבודה כדי שהציבור הרחב יוכל להנות מהן. התשובות כללו משא ומתן הלכתי עמוק וכן יש מקרים  שהפסק משתנה לפי הנסיבות ולא כל אדם בר הכי להסיק למעשה כיצד לנהוג. על כן נטל על עצמו אחד מתלמידיו הרב אריאל אדרעי, להוציא לאור ספר במתכונת ה"ילקוט יוסף" (אם כי מקוצר יותר) ובו פסקיו למעשה של הרב משאש.
ראוי לציין שהרב משאש עמד בתוקף על שמירתם של מנהגי מרוקו ולא קיבל את השיטה שהספרדים צריכים לנהוג רק עפ"י השלחן ערוך ולשנות את מנהגיהם. ולכן ספר זה המביא את תורת הרב משאש מהווה אוצר להכרת מנהגי יהדות מרוקו שהרב העבירם בכור המבחן, צירפם, זיקקם והעמיד אותם על יסודות הלכתיים מוצקים.
נביא כמה מהפסקים:
הרב התנגד להוצאת הציצית מחוץ לבגדים (סעיף ז)
גם התנגד להנחת תפילין דרבינו תם (סעיף יב)
הוא הורה להקדים את חינוך הילדים במצוות תפילין לפחות לגיל יב (סעיף יג)
הוא החמיר בנושא העירוב וסבר שאין לסמוך על צורת הפתח (קכז)
הדברים כתובים בבהירות ובנוחות ובודאי יועילו לכל החפצים לדעת את מנהגי העדה ואת פסקיו של הרב שלום משאש זצ"ל.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.