English | Francais

Search


> > > "מן הסערה" הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק, הוצאת עמותת תורת הרב ירושלים תשס"ד (205 עמ')

"מן הסערה" הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק, הוצאת עמותת תורת הרב ירושלים תשס"ד (205 עמ')


הגרי"ד סולוביצ'יק זצ"ל (תרס"ג-תשנ"ג 1993-1903) רבה של בוסטון וראש "ישיבה אוניברסיטי" היה מגדולי ראשי הישיבות והפוסקים בדורנו וגם מגדולי ההוגים בעולם האגדה והפילוסופיה.
התמחותו בתחום הפילוסופי הייתה מעבר לדרשנות רגילה הוא היה בקיא בכתבי הפילוסופים, בני ברית ושאינם בני ברית, ויצר משנה שלימה שמתמודדת עם דבריהם בשפתם.
הקובץ שלפנינו מכיל מאמרים המציגים את השקפת היהדות לפי שיטתו בייחס למושגי הייסורים והמוות.
הנקודה המרכזית שעולה מן הדברים היא שהיהדות אינה מתעלמת מהקשיים הנפשיים שכרוכים בייסורים ובתוצאותיהם היא מצפה מהאדם שיהיה קשוב לייסורים ויראה בהם שיעור ולימוד שהוא מקבל כדי לשנות את עצמו ולהיות אדם טוב יותר ובעל ערכים מוסריים גבוהים יותר מאשר היו לו לפני שעבר מה שעבר.
המיוחד בשיעורים הוא השילוב והאיחוד שבין עולם ההלכה לעולם התנ"ך והמחשבה.
נביא קצת מדבריו: "אני מאמין כי תמציתו של מסר הסבל ניתנת לסיכום במשפט אחד פשוט: אל תתכחש למפגש עם הא-לוקים המתממש באמצעות ייסורים. במקום להכחיש אותו, הטמע את זיכרון הייסורים בתוך המודעות הקיומית הכוללת-כל. הנח לחוויה הקטסטרופית להשתלב במסגרת אישיותך הרוחנית. הקצה לה מקום בעולמך הפנימי. (121) אם האדם חי בנצחיות כוזבת, הוא עשוי להחמיץ את הקריאה. הוא עשוי לא לשמוע את הקול המדבר אליו. הוא עשוי שלא להבין כי האלוקים עצמו פונה אליו וקורא לו לעבודתו. כי באינסופיות דבר אינו חולף, דבר אינו אובד. שום זמן לא תם ונותר מאחורינו. (עמ' 127)
יישר כוחם של העמלים בהוצאת הכתבים בהידור רב, בשפה נעימה, בתוספת מבוא מפורט ומפתחות. נקווה לראות בקרוב ספרים נוספים של מפעל חשוב זה.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.