English | Francais

Search


גליון מספר 21 - פיצויי פיטורין

| ח בכסלו תשס"ז | 21/12/2007

השבוע נעסוק בחובתו של מעסיק להעסיק עובד עד לתום תקופת ההעסקה, ובחובתו לפצות את העובד במידה שזה פוטר במהלך אותה תקופה.
אנו מביאים בגליון פסק דין ראשון מבית הדין לממונות 'גזית' בבית שמש. רשת בתי הדין לממונות 'גזית' הוקמה לא מזמן, ובה תשעה בתי דין הפרוסים ברחבי הארץ (מלבד אזור ירושלים). מידע על פעילותה של הרשת ניתן להשיג באתר האינטרנט שלה Gazit.org.il. אנו מאחלים לרב ד"ר משה בארי, יו"ר גזית, ולכל בתי הדין הצלחה בפעילותם, ומקווים שהציבור כולו ילמד שהגישה לבתי הדין פשוטה, מהירה, נוחה ויעילה.
אנו שבים ומזכירים כי בעז"ה בעתיד הקרוב ייפתחו השתלמויות מטעם בית הדין 'משפט והלכה בישראל' למשפטנים, בנושא עריכת חוזים העומדים הן בדרישות ההלכתיות והן בדרישות החוק. המעוניים לקבל פרטים: beitdin@eretzhemdah.org 
 
כרגיל, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.