English | Francais

Search


גיליון מספר 23 - חוזים

| , ו בטבת תשס"ז | 23/12/2007

אנו ממשיכים לעסוק בדיני חוזים. הבעיה שבה אנחנו עוסקים, היא ניסוחים שאינם מחייבים המופיעים בחוזים. מבין הבעיות הכרוכות בכתיבת חוזה על פי ההלכה, זוהי הבעיה הקשה יותר לפתרון, כי פתרון של הכנסת סעיפים כלליים אינו מועיל לבעיה זו, בניגוד לבעיית אסמכתא ובעיית ריבית, למשל, שבהן ניתן לכתוב סעיפים כלליים, הפותרים בעיות אלו בצורה טובה למדי.

ספרי עזר טובים העוסקים בכללי ניסוח שטרות הם 'הסכם ממון' של הרב יוסף גולדברג (הוצאת מכון שער המשפט) ו'עמק המשפט – דיני חוזים והסכמים' של הרב יעקב אברהם כהן. כמו כן, ראוי לשוב ולהזכיר את עבודתו החשובה של הרב עו"ד דוד בס, שנתפרסמה ב'כתר' כרך א.

בימים אלו מתקיים הכנס העולמי ה-16 לדיני ממונות. במהלך הכנס התקיים מושב סגור לדיינים בנושא חיוב בגרמא. כ-20 דיינים ממגוון בתי דין לממונות ברחבי הארץ התכנסו, ודנו בשאלה האם ניתן לחייב, ובאילו דרכים, על נזקי גרמא. אנו מקווים שמושב זה יישא פירות שנוכל לראותם בזמן הקרוב.

 

כרגיל, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.