English | Francais

Search


גיליון מספר 24 - חוזים

| כז בטבת תשס"ז | 24/12/2007

אנו ממשיכים לעסוק בדיני חוזים. השבוע נביא ערעור על פסק דין שהבאנו בשבוע שעבר. מדובר בערעור על פסק הדין לגבי משמעותה של לשון 'ישלם', שנכתב ע"י מו"ר הרב שאול ישראלי זצ"ל. בערעור אמנם הסכים בית הדין הגדול עם פסק הדין של בית הדין המקומי, אולם הוסיף התייחסות בעלת משמעות גדולה לפרשנות של לשונות בעייתיות בחוזים. גם פסק הדין של הרב אלישיב הוא בעל משמעות רבה לענייננו.

הגליון הבא יהיה גליון מיוחד, ובו ננסה להשתמש בפירותיהם של הגליונות הקודמים – ננתח את המסקנות העולות מסך פסקי הדין שפרסמנו. אחרי פרסום הגליון המיוחד תהיה הפסקה בפרסום הגליונות לתקופה ממושכת יותר מהרגיל – הגליון הבא יצא לאור בעז"ה רק בתחילת חודש אייר – משום שחלק מחברי המערכת ניגשים למבחן במסגרת הלימודים בכולל, וזמנם אינו בידם לערוך גליונות נוספים. עמכם הסליחה.

מי שחסרים לו גליונות קודמים של הלכה פסוקה יכול לנצל את פסק הזמן ליידע אותנו אילו גליונות חסרים לו, ונשמח לשלוח לו אותם.

כרגיל, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.


Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.