English | Francais

Search


גיליון מספר 25 - גליון מסכם

| יב בשבט תשס"ז | 25/12/2007

כפי שהבטחנו בגליון הקודם, הגליון הנוכחי הינו גליון סיכום לשנת פעילות של 'הלכה פסוקה'. בגליון זה נציג סקירה כללית של אירועים שנערכו במשך השנה האחרונה הקשורים לקידום הפנייה לדין תורה. לאחר מכן, נסקור חלק מהנושאים שבהם עסקנו במשך השנה, וננסה לתת סיכום כללי של המצב הקיים כיום בבתי הדין בנושאים אלו.

 

אנו שבים ומזכירים כי הגליון הבא יצא לאור בעז"ה רק בתחילת חודש אייר. מי שחסרים לו גליונות קודמים של הלכה פסוקה יכול לנצל את פסק הזמן כדי ליידע אותנו אילו גליונות חסרים לו, ונשמח לשלוח לו אותם.

כרגיל, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.


Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.