English | Francais

Search


גיליון מספר 26 - פשרה

| יד באייר תשס"ז | 26/12/2007

לאחר פגרה ארוכה, אנו חוזרים להוצאה הסדירה של הבטאון.

אחת הטענות העולות מפעם לפעם נגד בתי הדין, קשורה לעובדה שבתי הדין פוסקים את הדין בפשרה. בעלי דין מרגישים, שבית הדין נוטה לחייב את הנתבע, בפחות ממה שמגיע לו. כפי שקורה לעיתים קרובות, חלק מהטענות בעניין נובעות מחוסר ידיעה של הציבור, ולעיתים הפשרה משמשת כמכשיר בידי בית הדין כדי לחייב את הנתבע במקום שבו הוא פטור על פי הדין, אלא שהמוסר והשכל הישר אומרים שראוי שיהיה חיוב תשלומים.

הגליונות הקרובים יביאו דוגמאות של פשרות שנעשו ע"י בתי דין שונים. נשמח לקבל תגובותיכם.

אנו מתכננים לפתוח בבטאון שני מדורים חדשים. במדור הראשון במדור זה נשתדל להביא מאמרים קצרים, שיהוו מעין מבוא לחושן משפט. במדור השני נפרסם התייחסויות הלכתיות לנושאים אקטואליים שונים הקשורים לדיני ממונות.

המדורים יפתחו בגליון הבא, בעז"ה. במידה ויש בין הקוראים כאלו הרוצים להציע נושאים למדור האקטואליה, או המוכנים להשתתף בכתיבתו, ניתן לפנות אלינו.

נוסף על כך, אנו רוצים להשתמש ב'הלכה פסוקה', כבמה למאמרים הלכתיים בנושאים הקשורים לחושן משפט. אנו מזמינים את הציבור לשלוח מאמרים אלינו.

כרגיל, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.


Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.