English | Francais

Search


גיליון מספר 27 - פשרה

| כז באייר תשס"ז | 27/12/2007

אנו ממשיכים השבוע לעסוק בנושא הפשרה. בגליון זה אנו עוסקים בעיקר בעילות השונות שעל פיהן נקבעת הפשרה. להרחבה בנושא זה, ניתן לעיין גם בספרו החשוב של הרב יועזר אריאל "דיני בוררות - כללי הדין והפשרה" שבהוצאת מכון "שער המשפט", בפרט בפרק ג' של השער הרביעי. כמו כן, נמליץ על המאמרים העוסקים בפשרה בתוך הספר "דין דיין ודיון" שבהוצאת מכון משפטי ארץ.

בפסק הדין של הרב הרצוג, שאותו אנו מביאים במאמר, נקבעת הלכה חשובה. לדיינים ישנה סמכות במסגרת הפשרה להכריע גם בעניינים שלא נמסרו בפירוש לידיהם על ידי בעלי הדין, אם הכרעה זו תסייע בהשכנת שלום בין בעלי הדין ותמנע סכסוכים עתידיים. זוהי הלכה משמעותית מאוד, משום שהיא מגדירה את סמכות בית הדין באופן רחב מאוד (רחב יותר מזה שמעניק חוק הבוררות לבורר, למשל). נשמח לקבל התייחסויות לפסיקה זו.

כפי שהבטחנו, נפתחים שני מדורים חדשים בגליון זה. המדור 'שער לדין', ובו מבואות לדיני ממונות. אנו פותחים את המדור בהלכות דיינים, ובעז"ה נמשיך על פי סדר השולחן ערוך. המדור השני הוא 'עת לדון', ובו התייחסות הלכתית לנושאים אקטואליים הנוגעים לדיני ממונות. אנו מקווים שהקוראים ימצאו עניין במדורים אלו.

כרגיל, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.
Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.