English | Francais

Search


גליון מספר 37 - שכירות בתים

| יח בכסלו תשס"ח | 07/01/2008

בטאון הלכה פסוקה נוסד כדי לשמש לדיינים במה מקצועית לדיון בפסקי הדין בבתי הדין לממונות. בפסק הדין של הרב ברונר המופיע בגליון זה, נעשה שימוש בפסקי דין ומאמרים שהתפרסמו בגליונות קודמים של הלכה פסוקה. אנו מקווים, שגם דיינים נוספים יראו בבטאון כלי עזר שימושי.

גם מדור 'עת לדון' שנוסד לפני מספר גליונות, נועד לשמש במה לדיון הלכתי בסוגיות אקטואליות של חושן משפט. היות שעיקרו של הבטאון איננו בעצם פרסום פסקי הדין, אלא בדיון סביבם, אנו שמחים על ההערות הרבות שאנו מקבלים מקוראים רבים. חלק מהערות אלו הופך לתגובות המתפרסמות במדור התגובות שלנו. ברוך ה', בגליונות האחרונים, מדור התגובות פעיל במיוחד.

מערכת הלכה פסוקה מזמינה את ציבור הקוראים להמשיך ולהגיב. נשמח לקבל גם תגובות ארוכות ומאמרים בנושאים הקשורים לזוויות הלכתיות-מעשיות של חושן משפט.

הגליון הנוכחי עוסק בשכירות בתים, נושא שנדון כבר בעבר בהלכה פסוקה, במספר גליונות. גם השבוע, שניים מפסקי הדין הם מבתי הדין לממונות של רשת גזית - מבית הדין בבית שמש ומבית הדין בצפת.

הגליון הבא יצא בעז"ה שבוע לאחר תום חנוכה.

נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.