English | Francais

Search


גליון מס' 38- פרשנות של חוזה שכירות

| יז בטבת תשס"ח | 08/01/2008

לפני כשבוע וחצי התקיים הכנס השבעה עשר לדיני ממונות. במהלך הכנס התקיים דיון בשאלה מהו מעמדו של החוק האזרחי בתוך דין תורה. הדיון עסק הן בענייני מנהג המדינה, והן בענייני דינא דמלכותא ותקנות הקהל. את נייר העמדה ששימש כבסיס לדיון ניתן להוריד באתר דין תורה www.dintora.org . נשמח לקבל את התייחסויותיכם.

כחלק מדיון זה, אנו מביאים בגליון הנוכחי פסק דין העוסק בפרשנות של חוזה שכירות, ובו ישנה התייחסות להשפעת החוק האזרחי על דין תורה. מדובר בפסק הדין של הרב פרנקל. עוד היבט של דיון זה מופיע במדור 'עת לדון' של הרב ניר ורגון. נשמח לקבל תגובות הקוראים לעניינים אלו.

מערכת 'הלכה פסוקה' העלתה לאינטרנט בשבוע האחרון אתר חדש. האתר עדיין בתהליך בנייה, אבל ניתן להוריד כבר כמעט את כל הגליונות של הלכה פסוקה שיצאו עד עתה. כתובת האתר: halachapsuka.googlepages.com .

כמו כן, אנו מתנצלים על האיחור במשלוח הגליון.

נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.