English | Francais

Search


גליון מס' 39 - יחסי עבודה

| ב בשבט תשס"ח | 09/01/2008

השבוע אנו שבים ומביאים פסקי דין הנוגעים ליחסי עבודה. בין פסקי הדין מופיע גם פסק דין מבית הדין 'משפט והלכה בישראל', העוסק בשותפות בזכויות יוצרים. פסק זה מדגים את הרעיון, שגם במציאות המודרנית, ובתחומים שלכאורה ההלכה לא הכירה, יש לדין תורה אמירה ייחודית.

את פסק הדין המקורי ניתן לקרוא באתר החדש של בית הדין 'משפט והלכה בישראל'. האתר מהווה חלק מחידוש אתר מכון 'ארץ חמדה'.

כזכור, גם מערכת 'הלכה פסוקה' העלתה לאינטרנט בזמן האחרון אתר חדש. האתר עדיין בתהליך בנייה, אבל ניתן להוריד כבר כמעט את כל הגליונות של הלכה פסוקה שיצאו עד עתה. כתובת האתר: halachapsuka.googlepages.com .

נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.

 


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.