English | Francais

Search


גליון מס' 40 - תביעות נזיקין עקב תאונות בין כלי רכב

| טז בשבט תשס"ח | 10/01/2008

הגליון הנוכחי עוסק בתביעות נזיקין עקב תאונות בין כלי רכב. תביעות אלו נדירות יחסית בבתי הדין, משום שבדרך כלל, גם התובע וגם הנתבע מבוטחים, ולכן התביעות נוטות להיגרר לבתי המשפט, שם חברות הביטוח מנהלות את תביעותיהן. בפסקי הדין המובאים בגליון זה, אנו נחשפים מעט לעמדת ההלכה בנושאים אלו.

יסוד עקרוני העולה משני פסקי הדין הוא, שלחוקי התנועה יש משמעות כמגדירים את האופן שבו מותר ליסוע בכביש. אין לעקרון זה קשר לשאלת דינא דמלכותא דינא, משום שחוקים אלו הרי הם ביסודו של דבר הגדרות המומחים בשאלה, כיצד לאפשר לכלי רכב ליסוע בכביש ביעילות ובמהירות. אמנם, שאלת העונש על עבירת תנועה - קנס, שלילת רשיון מאסר וכן הלאה - אכן תלויה בסמכותה של המדינה מכח דינא דמלכותא דינא ותקנות הקהל.

אנו נפרדים השבוע מהרב ניר ורגון, שכתב עד עתה את המדור 'עת לדון'. עם זאת, המדור ימשיך לפעול, ואנו מחפשים כעת כותבים אחרים למדור. קוראים המעוניינים לכתוב מאמרים קצרים למדור זה, מוזמנים לשלוח לתיבת הדוא"ל של הלכה פסוקה.

נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@gmail.com.


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.