English | Francais

Search


גליון מספר 10 - קניית רכב

| ד בסיוון תשס"ו | 10/12/2007


חלק ניכר מהדיונים בבתי הדין קשור לענייני מסחר שונים. חלקם בנושאים מוכרים ועתיקים, וחלקם בנושאים שהתחדשו בדורות האחרונים, כדוגמת זכויות יוצרים וכדומה.
הגליון הנוכחי מביא מספר דוגמאות לדיונים סביב נושא יומיומי ספציפי – קניית רכב. אולם, ניתן להקיש ממנו בקלות גם להיבטים רבים נוספים של חיי המסחר, משום שבעיות במכירה התרחשו מאז שהתחיל הסחר, ורק המוצרים הנסחרים משתנים כל תקופה.
 
אנו מבקשים לפתוח מדור חדש בבטאון לשאלות ותשובות בענייני חושן משפט. אנו מעוניינים לאפשר לקוראים שיש להם שאלות והתלבטויות הלכתיות בענייני חושן משפט לפרסם את השאלות במדור, ולבקש מהקוראים התייחסות לשאלות אלו. כמובן, שאין לראות בהתייחסויות אלו פסקים הלכה למעשה, שכן אלו יכולים להינתן רק ע"י בית דין שדן בפועל בכל מקרה מסוים לגופו.
 
בגליון זה מופיעות מספר תגובות לפסקי הדין מן הגליון הקודם. שתי תגובות חשובות הגיעו לפסק של הרב וייס שהבאנו בגליון האחרון, וגם דיינים ורבנים נוספים פנו אלינו בעל פה. כפי שכבר ציינו בגליון הקודם, אנו מקווים לפתח נושא זה בגליונות נוספים בעתיד.
אנו מודים לכל מי שהגיב על פסקי הדין בגליונות הקודמים, ולכל מי שהביא לרשותנו פסקי דין נוספים. נשתדל לפרסם את פסקי הדין הללו בקרוב.
נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.
 site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.