English | Francais

Search


גליון מספר 11 - שכירות דירה

| יח בסיוון תשס"ו | 11/12/2007


בחודשי הקיץ הקרבים, מחדשים רבים את חוזי שכירות הדירה שלהם. בדרך כלל, חותמים הצדדים על חוזים סטנדרטיים המצויים בשוק. חוזים אלו נכתבו מתוך התחשבות בחוק הישראלי, אולם הם אינם מתחשבים בהלכה.

כמובן, כל זמן שבין שני הצדדים שורר השלום, אין לכך חשיבות. אולם, מטרתם העיקרית של החוזים היא לתת סעד לצד אחד, כאשר הוא תובע את הצד השני. במידה ואדם יתבע בבית דין על סמך חוזה שכירות סטנדרטי, יתכן שבית הדין יקבע כי סעיפים שונים בחוזה אינם מחייבים.

בעיה מרכזית בתקפם של חוזים קשורה לסעיף הקנס במקרה של איחור בתשלומי שכירות הדירה. בסעיפים כאלו יש לעתים בעיה של 'אסמכתא' וכן בעיה של ריבית. בעיית הריבית משמעותית, משום שמראש אסור לחתום על חוזה שבו יש סעיף של ריבית.

גם התחייבויות שונות של הצדדים, כגון ההתחייבות לסייד את הדירה בגמר השכירות, וההתחייבות להחזיר את הדירה במצב תקין כפי שהייתה בקבלתה, יכולות שלא לקבל סעד מבית הדין, במידה ואינן כתובות כהלכה.

כיום ניתן להשיג חוזים סטנדרטיים התקפים על פי ההלכה. ריכוז של חוזים כאלו מסוגים שונים, ניתן למצוא באתר www.dintora.org של מכון 'משפטי ארץ'.

צרפנו לגליון השבוע מודעה מטעם מכון משפטי ארץ. אנו מודים לכל מי שיואיל לתלות את המודעה הזו בבית הכנסת במקום מגוריו.

נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.


Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.