English | Francais

Search


גיליון מספר 14 - תחרות עסקית

| א מנחם אב תשס"ו | 14/12/2007


הגליון הנוכחי פותח סדרת גליונות שתעסוק בענייני מסחר. בעלי עסקים בכלל, וחברות בפרט, ממעטים לפנות לבתי הדין לממונות. אחת הסיבות קשורה לכך שהם אינם יודעים את ההלכה מראש, ולכן קשה להם לתכנן את עסקיהם באופן שיתאים לדין תורה, וכבר הרחבנו בעניין זה מספר פעמים בעבר.

בית הדין 'משפט והלכה בישראל' שם לו למטרה לשנות את המצב הזה, והוא מתכונן להתמקד בתחום של משפט מסחרי.

הגליון הנוכחי עוסק באחד ההיבטים של נושא התחרות החופשית. בפסקי הדין המובאים בו, נידונים נושאים הלכתיים המגבילים את היכולת להקים עסק מתחרה. יש לציין במיוחד את פסק הדין של הרב לבנון, המובא אצלנו בקיצור נמרץ, אבל סוקר את הנושא באריכות. גם מכון 'כתר' הוציאו לאחרונה כרך המוקדש כולו לנושא זה (כרך ה). את הפרק הראשון שלו ניתן להוריד באתר של מכון 'משפטי ארץ' – www.dintora.org.

כרגיל, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.