English | Francais

Search


גליון מס '46 - מצבים שעל הדיין להסתלק מן הדין

| י באלול תשס"ח | 08/10/2008

לאחר פגרה ארוכה, אנו שבים להוצאת 'הלכה פסוקה'.
השבת קראנו בבית הכנסת את פרשת 'שופטים'. בד בבד עם הציווי למנות שופטים, מצווה התורה 'לא תיקח שוחד ולא תכיר פנים' - החובה לשמור על הליך הוגן הכרחית, שכן אין אפשרות שמוסד האחראי על תקינות חיי החברה, יפעל מתוך הליכים שאינם הוגן.
בגליונות הקרובים נעסוק, בהחלטות שיפוטיות, הנוגעות לעצם ההליך השיפוטי בבית הדין. הגליון הנוכחי עוסק במצבים שעל הדיין להסתלק מן הדין, עקב יחסי פסלות בינו ובין בעלי הדין או עורכי הדין, ובגליונות נוספים נעסוק בהיבטים נוספים של תקינות ההליך השיפוטי.
נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@gmail.com.
אנו מעוניינים להתחיל לעסוק גם בבירור הכללים האתיים וההלכתיים הנוגעים לסדרי שלטון תקינים, כגון שאלת מינוי קרובים, קבלת החלטות ע"י מי שיש לו קירבה לאחד מבעלי האינטרסים וכן הלאה. על מנת לגבש נייר עמדה בנושאים אלו, נשמח לקבל שאלות הנראות לכם רלוונטיות לתחום, וכן מקורות בנושאים אלו.
 
 Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.