English | Francais

Search


גליון מס' 51 - בענייני שכירות פועלים

| כ בכסליו תשס"ט | 18/12/2008

השבוע אנו שבים לעסוק בענייני שכירות פועלים. פסק הדין הראשון בגליון נכתב ע"י הרב אברהם שיראזי. הרב שיראזי הוא חבר בית הדין לממונות שעל יד בית הכנסת הספרדי 'זכור לדוד', נתניה. פסק דין זה פורסם בתוך ספר שכתב הרב ויצא לאור בימים אלו. הספר נקרא 'מהלכי משפט' ומכיל פסקי דין והלכות בחושן משפט ואבן העזר. פסקי הדין בספר מפורטים ומרשימים עד מאוד, ואנו מקווים שנביא רבים מהם במסגרת 'הלכה פסוקה'.

השבוע התקיים באוניברסיטת בר אילן כנס שכותרתו 'בתי הדין לממונות - מחזון למציאות'. הכנס אורגן בשיתוף פעולה בין הקליניקה למשפט עברי שבפקולטה למשפטים באונ' בר אילן, ומכון 'ארץ חמדה'. הקליניקה פועלת תוך שיתוף פעולה עם פורום בתי הדין לממונות (www.fbdin.org.il). הפורום מאגד את בית הדין 'משפט והלכה בישראל' שעל יד מכון ארץ חמדה, רשת בתי הדין לממונות גזית, ובתי הדין של הרב רצון ערוסי. בתי דין אלו מנסים להציג דרך חדשה לדין תורה בארץ, דרך שתביא, כך הם מקווים, לעידוד הפנייה לדין תורה.

הכנס היה הזדמנות לאנשי העולם האקדמי, בפקולטה למשפטים, ובדגש על אנשי המשפט העברי, להכיר את התופעה של בתי הדין האלו. רשמים מהכנס ניתן לקרוא כאן.
Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.