English | Francais

Search


גליון מספר 54 - פרשנות חוזים

| ג בשבט תשס"ט | 28/01/2009

השבוע נעסוק בעיקר בשאלת פרשנות חוזים. בשלושת פסקי הדין שלפנינו, ישנה סתירה פנימית בחוזה או סתירה בין החוזה לבין החוק.

ההלכה ממעטת לעסוק בסוגיות אלו, והעיסוק בהן מפוזר בספרות השו"ת. החופש של הצדדים לקבוע מסגרת משפטית לעסקה ביניהם, ככל העולה על רוחם, מעוגן בכלל 'בדבר שבממון תנאו קיים'. הכלל המרכזי הנוסף הוא שבמקרה של ספק, המוציא מחברו עליו הראיה - 'יד בעל השטר על התחתונה'. מעבר לכך, הנחת המוצא של הפוסקים היא שבאמצעות הגיון בריא ניתן לתת פרשנות הולמת לכל חוזה. זהו גם הקו המנחה בדרך כלל את בתי הדין היום, ולכן בתי הדין כמעט אינם מציגים כללים בבואם לפרש חוזים.

מעבר לתגובות לפסקי הדין כשלעצמם, רצינו לבקש תגובות, בעיקר מאנשי המשפט הכללי שבין קוראינו, על העיקרון המנחה בפרשנות חוזים – האם הגיון בריא הוא כלי מספיק בשביל לפרש חוזה?

כרגיל, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@gmail.com.

 

 
Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.