English | Francais

Search


גליון מס' 56 - שת"פ בין 'בית הדין 'משפט והלכה בישראל' ובין 'איגוד בתי הדין - גזית'

| כד בשבט תשס"ט | 10/03/2009

בימים שבהם מגמת האיחוד בתוך הציבור הדתי לאומי נראית חשובה מאי פעם, אנו שמחים ליידע את הציבור על הידוק שיתוף הפעולה בין שני גופים חשובים בתחום דין תורה - 'בית הדין משפט והלכה בישראל' שהוקם על ידי מכון 'ארץ חמדה' ללימודי דיינות, ו'איגוד בתי הדין - גזית', שהוקם ביוזמתו של הרב ד"ר משה בארי. שני המיזמים הוקמו על יסודות משותפים: לתת אפשרות לציבור להתדיין בדין תורה במקצועיות, ביעילות, ותוך מעורבות במציאות הכלכלית העכשווית. בית הדין 'משפט והלכה בישראל' פעל בירושלים ובתל אביב. בגזית הוקמו במשך כשלוש שנים, כעשרה בתי דין ברחבי הארץ.

בחודש אדר תשס"ט איחדו שני הגופים את פעילותם, על מנת לספק לציבור שירות רחב, יעיל ואיכותי עוד יותר.

לגוף המשותף משרד ראשי הפועל במשרדי "ארץ חמדה" שבירושלים ומנתב את התיקים לאזורים השונים בארץ.

כיום, פועלים תחת הרשת שישה בתי דין, המונחים על ידי עקרונות הלכתיים משותפים וסטנדרטים מנהליים ברמה הגבוה ביותר.

למערכת 'הלכה פסוקה' לא נותר אלא לברך את שני הגופים על שהשכילו לאחד את פעילותם, ולהתפלל שהאיחוד ישתלב במאמץ לעודד את הציבור לפנות לדין תורה במקום לבתי המשפט.

גם הפעם לא יצא מדור 'עת לדון' עקב מחלתו של הרב עקיבא כהנא.
Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.