English | Francais

Search


גליון מס' 57 - מערכת היחסים שבין היחיד והציבור

העקרונות ההלכתיים העולים מפסקי הדין בגליון1. עצים שניטעו בשטח ציבורי המיועד לפיתוח / בית הדין לממונות איתמר

          א.         שימוש של אדם פרטי המשתמש בשטח ציבורי אינו מקנה לו זכויות באותו שטח, אף אם הרשויות הממונות על השטח לא מחו בו.

          ב.         למרות האמור לעיל, אם המשתמש השביח את השטח הציבורי והציבור לא מחה, ראוי שהציבור יפצה אותו על כך, לפנים משורת הדין.

          ג.          מותר לעקור עצי פרי כאשר הקרקע נדרשת לצרכי בניה. עם זאת, יש להשתדל להעביר את עצי הפרי למקום אחר, אם הדבר אינו כרוך בהוצאות מרובות.

 

2. מחילה בטעות של ציבור / בית הדין לממונות איתמר

          א.         הנהנה מנכסי חברו, חייב בתשלום עבור ההנאה, אף אם ברור שאילו היה יודע שצריך לשלם היה מוותר על ההנאה.

          ב.         נבחרי ציבור שקיבלו החלטה ממונית לטובת אחד התושבים, אינם יכולים לחזור בהם אף אם התברר שהחלטה זו נבעה מטעות.

 

3. תוקף הסכם ציבורי שאין בו קניין / הרב יצחק קוליץ

          א.         ציבור או תת קבוצה בציבור חייבים לקיים התחייבויותיהם, אף אם לא נעשה עליהם קניין.

          ב.         החובה לקיים התחייבויות שכאלו היא גם אם התחייבויות הן דברים שקניין אינו חל עליהן.

 


לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.