English | Francais

Search


שנת תשע"ב | שבת פרשת שמות

שו"ת במראה הבזק: תפילת נשים בקבוצה נפרדת(מתוך ח"ג)

 

ניו יורק, ארה"ב                                                           New York, USA

תמוז תשנ"ד

 

תפילת נשים בקבוצה נפרדת

 

שאלה

יש קבוצות של נשים אורטודוקסיות בארה"ב, אחר כך בארץ-ישראל ועכשיו גם באנגליה, שמתארגנות בכדי להתפלל תפילה קבוצתית נשית. רובם ככולם של פוסקי זמננו מתנגדים לתופעה זאת. האם יש לדחות את דרישת הנשים האלה על הסף ולהילחם בתופעה או להציע אלטרנטיבות, פחות בעייתיות.

 

תשובה

יש סיבות הלכיות להתנגד לתפילה הקבוצתית של נשים, אפילו לאלה המקפידות שלא לברך ברכות לבטלה (חזרת הש"ץ, ברכות התורה) ולומר דברים שבקדושה בלי מניין1. ואולם עיקר הבעייתיות שבתופעה הוא בחידוש מנהגים מתוך סיבות לא-תורניות, ובשימוש בקבוצות אלה כהפגנה ומרד נגד המעמד המסורתי של הנשים, מעמד הלא-צודק לפי דעתן, במסגרת החיים הדתיים והציבוריים של היהדות האורטודוקסית2.

ברור שבין המארגנות והמשתתפות בתפילות האלה יש כמה סוגים של נשים:

א. נשים שעיקר כוונתן להילחם באפליית הנשים שהן רואות לפי תפיסתן;

ב. נשים שיותר קל להן להתפלל בהתלהבות במסגרת החדשה בגלל סיבות אמיתיות, פסיכולוגיות ואחרות, ולא דווקא סיבות פסולות;

ג. נשים שיש אצלן תערובת התופעות הנ"ל.

 

נראה שיש לחזק את ידי המתכוונות לשם שמים ולהציע האלטרנטיבה הבאה: לעודד את הנשים לארגן אמירת תהלים קבוצתית3, שלא בשעת התפילה הרגילה בבית-הכנסת4. נראה שזה יכול לעזור לתחושה של מעורבות והתלהבות של המתכוונות לשם שמים, מבלי לחולל מנהגים חדשים. יש לחפש דרכים נוספות לשילובן של נשים בחיי הקהילה, הן בלימוד תורה הן בשותפות בבית-הכנסת, דרכים שמצד אחד לא יפרצו גדר ומצד שני יפתחו מסלולים נכונים להתקרבותן של נשים בבחינת "קרבת א-להים לי טוב".

 

___________________________________________________________________________

 

1 עיין באריכות במאמר "צאי לך בעקבי הצאן" של הרב צבי (הרשל) שכטר, ב"בית יצחק", שנת תשמ"ה.

2 עיין "אגרות משה" (או"ח ח"ד סי' מט).

3 שהרי אמירת תהלים על-ידי נשים היא דבר מסורתי, ואינו חיקוי של התפילה הרגילה. החיקוי והנסיון להראות "שוויון" הם החלק הבעייתי של התופעה הנדונה.

4 ובכך לאפשר ולעודד את ההשתתפות במניין האמיתי שהוא קיום מצוות תפילה בשלימותה.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

לע"נ

 

הרב שלמה מרזל ז"ל

נלב"ע י' באייר תשע"א

 

לע"נ

גב' מרים הוכשטיין ע"ה

אשת חסד

גבירת הדעת ואוהבת תורה

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.