English | Francais

Search


שנת תשע"ו | שבת פרשת משפטים

פרשת השבוע: ואלה המשפטים - כשולחן ערוך

הרב יוסף כרמל, ראש כולל "ארץ חמדה"

מקורות בנושא קיומה של ערכאת ערעור על פי ההלכה ומדיניות רשת בתי הדין "ארץ חמדה- גזית", הובאו בדברינו לפרשת משפטים תשע"ד.

ההדים מהוויכוח הגדול שליווה את הקמת הרבנות הראשית לישראל ובתי הדין הרבניים בארץ, מהדהדים עד היום. המחלוקת, שהחלה בין חכמי ירושלים וחכמי יפו, הפכה למחלוקת בין תומכי הרבנות הראשית ובראשם מיסדה הראי"ה קוק זצ"ל, ומתנגדי הרבנות הראשית ובראשם הגר"ח זוננפלד זצ"ל.

אחת מתוצאותיה של מחלוקת זו, הייתה מדיניותו של בית הדין הגדול בירושלים שלא להתערב בפסיקה של בית הדין האזורי (ברוב המקרים). גם במקרה בו בית הדין הגדול היה סבור שיש מקום לערעור, הוא החזיר את התיק לדיון מחודש בבית הדין האזורי ולא שינה את הפסק. (בשנים האחרונות נעשה ניסיון לתיקון המצב, אבל לא הייתה הכרזה מפורשת ורשמית על שינוי המדיניות). התוצאה הייתה שכל בית דין, על דייניו החשובים, פסק על פי שיקול דעתו התורנית, אבל לא נוצרה מדיניות שחייבה את בתי הדין האחרים. בוודאי שלא נעשה מאמץ לגבש מדיניות הלכתית, שמחייבת את כל המערכת. מדיניות שעל פיה ניתן לנהל תיק מתוך ידיעה ברורה, מראש, של העקרונות שינחו את בית הדין.

תוצאה זו עומדת, כנראה, בסתירה להדרכת חז"ל המופיעה בראש פרשתנו. וז"ל מדרש ההלכה, שגם רש"י פותח בו את פרשתנו:

"ואלה המשפטים. - רבי עקיבא אומר, ואלה המשפטים למה נאמר, לפי שהוא אומר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, אין לי אלא פעם אחת, מנין שנה ושלש ורבע עד שילמדו, תלמוד לומר (דברים ל"א יט) 'ולמדה את בני ישראל', יכול למדין ולא שונין, תלמוד לומר שימה בפיהם; יכול שונין ולא יודעין, תלמוד לומר ואלה המשפטים וגו', ערכם לפניהם כשלחן ערוך" (מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה א).

המסר העולה מהדרכה הלכתית זו הוא ברור! מערכת המשפט היהודית חייבת להיות ברורה ומובנת. היא חייבת לעבוד על פי כללים ברורים שכל מי שניגש אליה ורוצה להשתמש בשירותיה, ידע מראש מהם הכללים ההלכתיים המחייבים אותה. בקיאות וידע מעמיק בסדר נזיקין - שולחן ערוך - חושן משפט, דורשים התמסרות של שנים מרובות ושעות מרובות בכל יום לנושא. רק מעטים, 'אנשי חיל' 'עושי דברו' (וגיבורות שתומכות בהם) יכולים לעמוד במשימה שכזו. אם רוצים להנגיש את המערכת, כך שהציבור הרחב, הטוענים הרבניים ועורכי הדין, שמסייעים לבעלי הדין, ידעו כיצד צועדים במסלול הנכון מבחינתם וכיצד נכון להגיע אל המטרה, חייבים לפעל במהירות לגיבוש מדיניות ברורה כמו שרש"י מלמדנו: "לכך נאמר אשר תשים לפניהם, כשלחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם".

 

מידי שנה, רשת "ארץ חמדה-גזית" יחד עם מכון "משפטי ארץ", מכנסים את אבות בתי הדין והדיינים מבתי הדין לממונות ברחבי הארץ ומנסחים סיכום בנושא עקרוני העומד על הפרק, בתחום חשוב זה של חיינו במדינת היהודים. (ניתן למצוא את הדברים על אתרנו).

 

הבה נתפלל כי בקרוב נזכה להתגשמות מלאה של חזון הנגשת המשפט העברי

 לפני הציבור ולהתקיימות דברי הנביא ישעיהו:

"וְאָשִׁיבָה שֹׁפְטַיִךְ כְּבָרִאשֹׁנָה וְיֹעֲצַיִךְ כְּבַתְּחִלָּה

אַחֲרֵי כֵן יִקָּרֵא לָךְ עִיר הַצֶּדֶק קִרְיָה נֶאֱמָנָה:

צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה" (א' כו-כז)

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

 

רפואה שלימה

 לאורית בת מרים

בתוך שאר חולי ישראל

***

מש' ארץ חמדה' אבלה

 על מותו של חברנו האהוב

 הרב ראובן אברמן זצ"ל,

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

איש תורת אמת שגורה בפיו,

 מחנך דגול

 ואיש המעלה מכל הבחינות.

 

לע"נ

מרת סוזי (שרה)

ונגרובסקי ע''ה

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט

 

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה

וחנה בת יעיש ושמחה

סבג ז"ל

 

לע"נ

ר' מאיר בן יחזקאל שרגא

ברכפלד ז"ל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת ארץ חמדה

נלב"ע י"ז בסיון תשע"ד

 

לע"נ

הנופלים במערכה

על הגנת המולדת הי"ד

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.