English | Francais

Search


שנת תשס"ו | שבת פרשת וירא

פי שנים! היתכן?

הרב יוסף כרמל

הבשורה של "וַיֹּאמֶר שׁוֹב אָשׁוּב אֵלֶיךָ כָּעֵת חַיָּה וְהִנֵּה בֵן לְשָׂרָה אִשְׁתֶּךָ" (בראשית י"ח י) היא שהביאה את חכמים לקבוע את הפרק העוסק בנסי אלישע, הולדת והחיאת בן השונמית, כהפטרה של הפרשה. שהרי גם שם נוקט אלישע באותו מטבע לשון "וַיֹּאמֶר לַמּוֹעֵד הַזֶּה כָּעֵת חַיָּה אתי אַתְּ חֹבֶקֶת בֵּן" (מלכים ב ד' טז).
נסיו של אלישע קשורים לנסים של מורו ורבו אליהו.
על בקשתו של אלישע "וַיְהִי כְעָבְרָם וְאֵלִיָּהוּ אָמַר אֶל אֱלִישָׁע שְׁאַל מָה אֶעֱשֶׂה לָּךְ בְּטֶרֶם אֶלָּקַח מֵעִמָּךְ וַיֹּאמֶר אֱלִישָׁע וִיהִי נָא פִּי שְׁנַיִם בְּרוּחֲךָ אֵלָי" עונה אליהו "וַיֹּאמֶר הִקְשִׁיתָ לִשְׁאוֹל אִם תִּרְאֶה אֹתִי לֻקָּח מֵאִתָּךְ יְהִי לְךָ כֵן וְאִם אַיִן לֹא יִהְיֶה" (מלכים ב ב' ט-י.) לחז"ל ברור כי מבחינה מספרית מספר הנסים שעשה אלישע הינו כפול ממספר הנסים שעשה אליהו וז"ל המדרש: "את מוצא שכל הנסים שעשה אליהו, אלישע עשה כפלים, שנאמר ויהי נא פי שנים ברוחך אלי" (אגדת בראשית פרק ע ד"ה [א] וירא יעקב).
הראשונים הקשו שתי קושיות. 
א.    איך אדם יכול לתת יותר ממה שיש לו? וז"ל הר"ן בדרשותיו "כי אחרי שאתה עלול ממני ומושפע באמצעותי, אי אפשר שתעלה למדרגה יותר ממדרגתי, כי העלול לא יתחזק יותר מהעילה".
ב.     מה פשר תשובתו של אליהו ומה פשר ההתניה בראיית ההסתלקות?
הרלב"ג פותר את העניין בדרך פשוטה. וז"ל "ר"ל במה שהאצלת מרוחך על כל בני הנביאים יהיה הנאצל לי מרוחך פי שנים על כל אחד מהם". לשיטתו, אלישע ביקש פי שניים מחבריו ולא פי שנים ממה שיש לאליהו. תשובתו של אליהו היא רק בגדר נתינת סימן לאלישע אם בקשתו להעדפה התקבלה. עדיין אין הסבר לפירושו לתופעה של כפל הנסים.
המדרש מסביר בכיוון אחר וז"ל: "מלמד שנעשו נסים לאלישע בקריעת הירדן יותר מאליהו שבפעם ראשונה היתה זכות שני צדיקים עומדת ובשניה לא היה אלא זכות צדיק אחד" (ילקוט שמעוני פרשת וירא רמז צב). לפי זה אלישע ביקש שתעמוד לו זכות עצמו וזכות אליהו וכך יזכה בכפל. לכן אין מניעה שאליהו אכן יתן לו וכפל גם הוא מובן.
הר"ן בדרשותיו מסביר ומתרץ בכיוון אחר וז"ל: "והענין כפשוטו וכמשמעו, שהשיב אליהו לאלישע ... אם תראה אותי לוקח מאתך, שתהיה שם בעת שימשך השפע עלי יותר ממה שהוא נמשך היום, וזהו בעת אשר אהיה לוקח מאתך, שאין ספק שבעת ההיא נתעלה אליהו על אחת כמה וכמה ממה שהיה בתחילה, עד ששבו נפשו וגופו כמלאכי השרת. אם תראה אותי בעת ההיא, ויגיע אליך השפע באמצעותי, יהי לך כן, שיגיע אליך פי שנים ממה שאני עומד בו היום, באמצעות המעלה שאתעלה בה בעת ההיא" (דרשות הר"ן הדרוש השמיני ד"ה ונראה לי). לשיטתו שתי הקושיות מתורצות באחת. אלישע מבקש בקשה הגיונית, תשובתו של אליהו עניינית, והתוצאה של יכולת כפולה בנסים גם היא ברורה.
ננסה עתה לבאר את העניין בכיוון שונה לחלוטין. אביו של הרד"ק מסביר את הביטוי "פִּי שְׁנַיִם" במשמעות של שני שליש וז"ל הרד"ק: "ואדוני אבי ז"ל פירש פי שנים שני חלקים (שני שלישים), שאל שיהיה לו מרוח אליהו וכן הוא אומר "פי שנים בכל אשר ימצא לו "שני חלקי נכסיו כי הבכור נוטל שני חלקים מן הנכסים והפשוט נוטל החלק השלישי (שהרי התורה עוסקת במשפחה בה יש לאב שני בנים בלבד)". ראיה לשיטתו ניתן להביא ממקור נוסף. וז"ל נבואתו של זכריה "וְהָיָה בְכָל הָאָרֶץ נְאֻם יְקֹוָק פִּי שְׁנַיִם בָּהּ יִכָּרְתוּ יִגְוָעוּ וְהַשְּׁלִשִׁית יִוָּתֶר בָּהּ" (זכריה י"ג יח).
לפי זה לא העלה אלישע, על דעתו את האפשרות לקבל יותר ממה שהיה לאליהו. אלא שעדיין צריך להסביר מה פשר תשובתו של אליהו ומה פשר כפל הנסים. ואולי צריך להסביר כי אליהו עמד להסתלק עם כוח נבואתו בלי להשאיר לתלמידיו דבר. זאת כחלק מיאושו של אליהו מהאפשרות לתקן (עיינו בדבריו החריפים במלכים א י"ט י-יד). אכן כל בני הנביאים איבדו את יכולתם הנבואית עם הסתלקותו של אליהו. כך קרה גם לבני הישיבה ביריחו וכך קרה גם לבני הישיבה בבית אל. אלישע שלא ויתר ונצמד לאליהו ביקש לקבל לפחות חלק מיכולתו הנבואית של אליהו, שני שליש. התשובה של אליהו היתה, זה קשה מאוד אבל אם תצליח לראות את הסתלקותי, משמע שזכית לחזון. אם כך, כיצד הצליח אלישע לעשות יותר נסים מרבו? התשובה מצויה בדברי הרמב"ן. לשיטתו מה שנראה כהתנהלות לפי חוקי הטבע זו בעצם הנהגה בנסים נסתרים. הנהגה בנסים גלויים היא לדעתו ירידה רוחנית (עיינו בדבריו בראשית י"ז א ובמקומות רבים נוספים). לכן דווקא הירידה ברמה הרוחנית עם הסתלקותו של אליהו, היא שגרמה לריבוי הנסים הגלויים.
 
הבה נתפלל כי נזכה, גם בימינו, להכיר יותר בנסים הנסתרים כהתגלות הנהגת הקב"ה את עולמו.
_________________________________________________________________________________________________
1 בהזדמנות אחרת נשתדל לעסוק בהשוואת תגובת האמהות לבשורה
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.