English | Francais

Search


שנת תשע"ח| שבת פרשת חוקת

שו"ת במראה הבזק: התקנת מערכת סינון במקוה (מתוך ח"ד)

מקסיקו סיטי, מקסיקו             Mexico City, Mexico

שבט, ה'תשנ"ו

שאלה

בימים אלה, בס"ד זכינו והולך ונבנה בקהילתנו מקוה טהרה נוסף. והואיל וברצוננו לבנותו בכל ההדורים כדברי התשב"ץ, שבמקווה עושים כל החומרות אליבא דכל הדעות, בכוונתנו להעניק לטבילה זו הידור ויופי כדי לקיים "זה א-לי ואנווהו" ובדרך זו לקרב את אחינו הרחוקים שישמרו חוקת הטהרה.

והנה, בית הטבילה מכיל כ8000- ליטר בהתאם לתכנית הארכיטקטונית ולהחליף את המים מידי יום יהיה זה הוצאה מרובה, מה גם שעירנו סובלת ממחסור במים.

הארכיטקט הציע להתקין מערכת סינון (פילטר) שהמים ע"י משאבה יצאו מבית הטבילה לפילטר ואח"כ לתנור החמום ומכאן לבור הזריעה ומשם שוב לבית הטבילה.

הואיל ושמענו שיש מרבותינו שאינם ששים לקיומו של פילטר, מחשש שמא יפעל בשעה שאישה טובלת חשבנו לרוקן את כל בית הטבילה לשני דוודים גדולים של גומי ושם יפעל הפילטר והחמום ויחזרו לטבילה. כלומר אחרי השעות הנדרשות לפעולה זו, לאחר סינונה וחמומה של המים אז יריקו מיכלי הגומי והמים יחזרו דרך בור הזריעה לבית הטבילה וכל זאת כדי שבשעת הפעלת הפילטר בית הטבילה יהיה ריק ממים.

הארכיטקט אמר שאפשר לעשות פעולת הבטחה חשמלית שהמים לא יצאו מהמיכלים לבור הזריעה אלא אם כן המשאבה שמריקה את המים מבית הטבילה למיכלים סגורה. ועוד הוסיף ואמר שאפשר להתקין טיימר שידאג שאחרי שמסננים ומחממים את המים האלה, הם יעברו מעצמם לבור הזריעה ולבית הטבילה באופן ישיר, כך שבלי מגע אדם תמצא המקווה מלאה בבוקר וזה חשוב הואיל ובקהילתנו ביום שישי נוהגות הכלות ללכת לטבילה.

ועוד הציע הארכיטקט להתקין נורה אדומה בשעה  שהפילטר פועל כדי להזהיר את האישה שאין לה להכנס לטבילה בשעה זו ובכך להמנע מהתקנת המיכלים הנ"ל. והשאלה האם בכך יוצאים לכל הדעות ללא כל חשש?

תשובה

ראוי מאוד להקפיד על נקיון המקוה ובעיקר נקיון המים עצמם שהרי יש חשש שפגמים בצד האסטתי יגרמו להרחיק נשים מקיום מצוה חשובה ויסודית זו.

קיומו של פילטר בתוך מקוה הטבילה מעורר בעיות חמורות כידוע וכניכר משאלת כבודו. חששות אלה גרמו לכך שפוסקים אסרו את התקנתו, הן משום שיתכן שפעולת הסינון והעברת המים תהפוך את המים לשאובין ואז צריך להכשירם מחדש ע"י זריעה1 והן משום שבזמן פעולת הפילטר המים זוחלים2.

גם אם אין בעיה כזאת בשעה שהפילטר אינו פועל, יש לחשוש שברבות הזמן ובשיגרת החיים לא תינתן תשומת-לב מספקת לווידוא אי-פעילותו של הפילטר, ולכן יש לאסור זאת לחלוטין, משום שבאיסורי כרת עסקינן3.

על כן הפתרון של נורת הזהרה (הדולקת בשעה שהפילטר פועל) אינו מקובל, משום שגם בזאת יש לחשוש לתקלה4.

הפתרון הפשוט לבעיה הוא - העברת מי בית הטבילה לבריכת אחרת, בה תתבצע פעולת הסינון. מי בריכה זו לא יוכלו בשום אופן לעבור ישירות לכיוון המקוה אלא יוכלו להשתלב במערכת המים הכללית (השאובים) שממנה ממלאים את בית-הטבילה באופן קבוע דרך בור הזריעה. בצורה כזו המים הם אכן נחשבים למים שאובים (עד לזריעתם מחדש). כמו כן אין חשש של "זוחלים" שהרי בזמן שממלאים את בית-הטבילה, אף אחד אינו טובל שם, וגם אין יציאת מים לכיוון אחר. כך תחסכו את הוצאות החלפת המים במים אחרים.

ונראה שניתן להציע עוד פתרון שאינו מזקיק העברת המים למיכלים אחרים לצורך הסינון, והוא שמערכת השאיבה והפילטר לא יהיו מקובעים בתוך הבריכה, אלא יהיו תלויים על גבי זרוע (כמו מנוף). המקום השגרתי של המערכת יהיה באופן קבוע גבוה הרבה מעל המקוה. הבלנים האחראים על תחזוקת המקוה יצטרכו להוריד ולהשקיע את המערכת בתוך מי-המקוה כדי להתחיל את הפעולה. באופן שכזה נראה שאין לחשוש עוד, משום שאין לדבר סוף5.

באשר לאפשרות שהמקוה יתרוקן ויתמלא ללא יד אדם, וזה יקל על הכלות הבאות לטבול ביום שישי בבוקר, אמנם אין פסול בכך שתהליך זה יתבצע ללא מגע יד-אדם, אבל בשום אופן אין להניח לתהליך להתבצע ללא פיקוח, משום שלפעמים יש תקלות, ואי-אפשר לצפות אותן, ומה גם שלפני שבית-הטבילה מתחיל להתמלא מחדש במים הבאים מאוצר הזריעה, יש לוודא שלא נשארו בו מים בכלל, שהרי אם ימצאו בו ג' לוגין מים שאובין - לא הועילה ההזרעה כלום.

לאחר בירור נוסף נודע לנו כי יש מי שעוסק בנושא טיהור מים והשבחתם שברשותו מערכת לטיהור מי-מקוה ללא צורך בסירקולאציה (כלומר ללא צורך בהנעת המים במעגל סגור). מערכת מסוג זה הופעלה בארץ במקואות מספר וקיבלה אישורים של פוסקים חשובים. לפרטים נוספים אפשר לפנות אל משה צובל מ.ש. הנדסת השבחת מים ת"ד 1194 נצרת עלית ישראל 17000, טלפון 6564159-4-972++

מכיוון שכבודו ציין, שהכוונה היא להקים את המקוה לפי כל השיטות, אין תשובה זו מתימרת לכסות את הנושא, ואת הנראה לדעתנו למהדרין הוא אשר כתבנו.

_________________________________

1 עיין למשל בדברי הרב צבי פסח פרנק, "הר צבי" (יורה דעה סי' קעז).

2 "מנחת יצחק" (חלק ז סי' עח).

3 כדברים אלה "במנחת יצחק" (שם סי' עט).

4 שם

5 והרי גם במקוה רגיל, המשאבה המרוקנת את המים מקובעת בתוך המקור. אך משום ששם מדובר בפעולה הנעשית לזמן מוגבל, בעוד שהשאיבה לפילטר מתמשכת לזמן ארוך, כאמור, נראה שבדרך הצעתנו הנ"ל - אין לחשוש ולהחמיר.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

פריאל דפנה חיה בת שרה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

ויקטוריה בת דייזי
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.