English | Francais

Search


שנת תשע"ח| שבת פרשת ואתחנן

שו"ת במראה הבזק: שימוש בסידור של התנועה הקונסרבטיבית(מתוך ח"ב)

קאלי, קולומביה                                       Cali, Columbia
ניסן תשנ"א

שאלה

בבית-הכנסת האשכנזי בעיר מבקשים לקנות סידור תפילה לשימוש המתפללים. הדרישה שהסידור יהיה מתורגם לשפה ספרדית מקשה על המשימה. במדינת ארגנטינה התנועה הקונסרבטיבית הוציאה לאור לפני שנים רבות סידור מתאים. אני מכיר את הסידור היטב ולא מצאתי בו שינויים מהותיים. גם ידוע לי על בתי-כנסת "כשרים" באיזור שעושים בו שימוש. שאלתי - האם מותר וראוי להשתמש באופן קבוע בסידור כזה בבית-כנסת כשר?

תשובה

שימוש קבוע בבית-הכנסת בסידור קונסרבטיבי אינו דבר רצוי וראוי להימנע ממנו במידת האפשר, הן משום שהדבר מחזק את התנועה הפסולה הזאת, הן משום שהדבר עלול להתפרש ע"י מתפללי בית-הכנסת כמתן לגיטימאציה להשקפת הקונסרבטיבים, דבר שהוא בעל רגישות מיוחדת בעיקר בחו"ל.

כל זה, אף אם אין בסידור שום שינוי מן הנוסח המקובל, שאז אמנם אין בדבר איסור הלכתי, ומכל מקום, במישור הערכי-רעיוני יש בכך פגם, ולכן יש להשתדל למצוא סידור מתורגם לספרדית שאינו משל תנועה זו.

בכל אופן אם הנכם מוצאים שאתם מוכרחים (באופן זמני) להכניס סידור משל הקונסרבטיבים, רצוי שתדביקו בראשיתו דף-הסברה שבו יצוינו הבדלי ההשקפה שלנו המבוססת על אמונה שלמה במעמד הר סיני וקבלת התורה למשה מסיני, דבר המחייב את התפיסה האורטודוקסית ורואה כפסולה מעיקרה את התפיסה הקונסרבטיבית המתבטאת גם באורח-חיים הסוטה מעיקרי היהדות, ויש בה זיוף של המסורת ההיסטורית של ישראל. ואולם, אם יש איזה שינוי, ולוא קטן (אפילו אינו מהותי), והוא נובע מהשקפתם הנפסדת ואינו מקובל בקהילותינו - אסור להכניס סידור זה לשימוש בבית-הכנסת בכלל1.

הערה: לאחר זמן הניע לידינו סידור בהוצאת התנועה הקונסרבטיבית בארגנטינה עם תרגום לספרדית, ואכן מצאנו בו שינויים מהותיים הנובעים מהשקפתם הנפסדת, ועל כן אין להשתמש בסידור זה.
 _______________________________________
[1]ראה שו"ת "אגרות משה" יו"ד ח"א סי' קעד ואו"ח ח"ד סי' צא אות ו.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.