English | Francais

Search


שנת תשע"ח| שבת פרשת כי תבוא

הלכה פסוקה: זכאות שכר מינימום לעובד באחוזים

עורך: הרב הדיין עקיבא כהנא ,חוקר במכון משפט והלכה בישראל

זכאות שכר מינימום לעובד באחוזים
'ארץ חמדה גזית' עפרה / אדר ב' תשע"ד / 74003 

דיינים: הרב חיים בלוך, הרב עדו רכניץ, הרב איתמר ורהפטיג

תקציר המקרה: התובע עבד אצל הנתבעים שיזמו הוצאת מגזין, תקופת העבודה היא קצת פחות מחודש, לטענת התובע סוכם ששכרו יהיה 10,000 ₪ לחודש בחודשים הראשונים, לטענת הנתבעים לא סוכם על תשלום חודשי בכלל, אלא סוכם על שותפות ברווחים אם יהיו, וכיון שלא היו רווחים הם פטורים מתשלום עבור עבודת התובע.

פסק הדין:
על הנתבעים לשלם לתובע 8,650 ₪ כשכר עבור עבודתו.

נימוקים:
1. שותפות או העסקה?
כיון שהעובד איננו שותף בעסק, הוא אינו שותף, כמו כן יש להביא ראייה מכך שהשותפים הנתבעים פיטרו אותו שהם ראו בו עובד. העובדה שעובד לא רשום כעובד, והוא לא מדווח לרשות המיסים אינה מפקיעה את מעמדו כעובד. כמו כן העובדה שהוא נדרש לקבל אישור להחלטותיו מבעלי החברה, וזאת למרות שלא הוגדרו לו שעות עבודה.
2. תחולת חוק שכר מינימום
קבלן אינו זכאי לחוק שכר מינימום, אך כיון שבית הדין קבע שמדובר בעובד הרי שהוא זכאי לשכר מינימום לפי החוק.
יש לציין כי בדרך כלל בית הדין נותן לחוקי המדינה בתחום דיני העבודה תוקף וזאת משום הצורך להגן על העובד שתואם את דברי החתם סופר (ה, מד), וניתן לראות לו  מקור מהתוספתא (בבא מציעא יא, כג) שבני העיר רשאים להתנות על שכר פועלים. כך גם בית הדין קובע כי העובד זכאי לחוק שכר מינימום.
3. מחלוקת בין עובד למעביד אם שכרו הותנה ברווחים לחברה
לטענת העובד הובטח לו שכר ללא תנאי, לטענת המעביד השכר היה מותנה ברווחים שתשיג החברה, שולחן ערוך (רכב, ד) כתב שהמוציא מחבירו עליו הראייה, כאשר העובד כבר עבד המעסיק נחשב למוחזק (קצות החושן שיב, ה) ולכן על העובד להוכיח ששכרו לא היה בתנאי.
4. האם מנהג הנתבעים מחייב את התובע? - דעת הרוב
לטענת הנתבעים מנהגם להעסיק עובדים בדרך של שותפות, אך דבר זה אינו רלוונטי משום שדובר על התקשרות מול חברות, פרט לכך, מנהג של אדם ספציפי אינו מחייב אדם אחר אם הוא לא יודע על כך (אגרות משה חו"מ א, עה).
5. הדין כשלתובע הסיכום ברור ולנתבעים לא
במקרה שלנו, הנתבעים לא זכרו מה הם אמרו בשיחה לתובע, ואילו התובע טוען שהוא יודע שהנתבעת התחייבה לשכר, במקרה זה ניתן להוכיח מדברי רשב"א (שו"ת א, תתקעב) שכשיש מחלוקת אם מכירה היתה בתנאי, הרי שעצם עדותם על המכירה מוכיחה שהיתה מכירה, והתנאי הוא בספק ולכן מוציאים מהמוחזק, מכאן ניתן ללמוד כי יש לחייב את הנתבעת בשכר של 10,000 ₪ חודשי.
6. דעת המיעוט הדין בספר מה סוכם בין מעסיק לעובד
לדעת המיעוט, יש כאן הכחשה שמחייבת בשבועת היסת, ונהוג לפדות אותה בסכום מסוים.  כמו כן כאשר יש ספק בפרשנות יש ללכת לפי המוחזק ולא לפי המוציא, אולם כיון שיש חוק שקובע שיש לשלם לעובד, החוק מפרש את הכוונה הראויה במצב של ספק, ויש ללכת לפי מה שראוי. לפי דעת המיעוט יש שלוש אפשרויות ולכן יש לחייב בדרך פשרה שלושת רבעי מסכום התביעה.
7. פיצוי על הלנת שכר
לפי החוק העובד זכאי לפיצוי על הלנת שכר. אלא שבחוק נקבע שבית המשפט רשאי להפחית את הקנס, בית הדין קובע כי אין לחייב פיצויים משום שהצדדים לא פעלו בזדון

 למעבר לפסק הדין המלא  

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.