English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת שמות

סוגיות משפטיות מודרניות בתנ"ך

הרב אהרן פלדמן

האם יש להעניש על ניסיון לביצוע עבירה?

 האם יש להעניש על כוונה לביצוע עבירה?

האם ישנה משמעות לסיבה שבגללה הפשע לא יצא לפועל?

האם יתכן שרק מזל מבדיל בין רוצח שיענש בחומרה, לבין מי שניסה לרצוח ונכשל?

 בשיעור למדנו סוגיות אלו דרך פרשיות בלעם הרשע, מכירת יוסף, אשה שבעלה הפר את נדרה ועוד.

 לדף מקורות וקישורים נוספים ראו בהמשך העמוד


 

 

 


 
לדף המקורות

 
מאמרים לעיון נוסף -

 מאמר השופט (בדימוס) יעקב בזק, "נסיון כשל לביצוע עבירה במשפט העברי - משפט סובייקטיבי או אובייקטיבי (מחקר השוואתי)"


מאמר הרב הדיין שלמה גליקסברג והשופט אילן סלע, "שהלב עיקר האדם ועיקר כל המצוות וכל העבירות" (רבינו בחיי): על נסיון בלתי צליח במשפט העברי

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה 

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

יוסף בן רחל חלילי
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.