English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת ויגש

עשות ספרים הרבהחיי עולם
הרב שלמה אבינר, ספריית חוה בית אל התשס"ד (383 עמ')
מעמדה המיוחד של מצוות לימוד התורה נקבע במשנה במסכת פאה "ותלמוד תורה כנגד כולם". לשאלת לימוד התורה בדורנו נדרש הרב אבינר בספרו זה. הרב אבינר מתייחס בלשון דורנו לשאלת מקומו של לימוד התורה בחיי היהודי וכן לשאלות הנוגעות ללימוד חלקים מיוחדים של התורה החל מלימודי האמונה וכלה בלימוד תורת הנסתר. כמו כן מתייחס הוא לכמה שאלות שהסעירו את עולם הישיבות הציוני בשנים האחרונות כמו למשל היחס לשיטת הרבדים והשיטות השונות המקובלות כיום בעולם הישיבות בנושא לימוד התנ"ך. הרב אבינר שמשמש היום כתל תלפיות לציבור רחב, מבטא בספר בלשון בהירה מצד אחד וציורית מצד שני את השקפת עולמו. תלמידיו ההולכים בדרכיו ימצאו בספר סיכום של שיטתו, המתנגדים לשיטתו ימצאו בספר את משנתו הסדורה בתחומים אלה כדי להבין היכן נקודות המחלוקת.
ניתן כמה דוגמאות מתוך הספר: כמאמר פתיחה מובאת שיחתו בענין הגדרת מהות הלימוד והעיסוק בתורה ושם מגביר הרב אבינר "תלמוד תורה הוא תהליך מורכב ביותר, תהליך המאחד את כל כוחות החיים של האדם. מתוך כך נעשה האדם טוב יותר, טוב לד' וטוב לבריות, טוב לכל". הרב אבינר נותן גם הנחיה בבנית תוכנית לימודים אישית לכל אחד והוא מציע לכלל בה בכל שנה סיום התנ"ך וסיום קיצור השלחן ערוך.
הרב אבינר, אחד הסופרים הפוריים של הדור, מתגלה בספר זה כמי שמסוגל להביא לציבור הרחב את השקפת עולמו גם בנושאים כבדי משקל, בלשון ברורה ונהורה לכל. בלשון קולחת ובתוספת משלים וסיפורים שהופכים כל קריאה בספרו לחויה.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.