English | Francais

Search


שנת תשס"ה | שבת פרשת במדבר

"עשות ספרים הרבה"מספר העוסקים בחלקי השולחן ערוך "אבן העזר" ו"חשו משפט" היה נמוך מאוד במשך דורות רבים. לאחרונה בעקבות ריבוי לומדי התורה עלה ב"ה גם מספר העוסקים בחלקים אלה. בזמן האחרון נדפסים ספרים חדשים שעוסקים במשא ומתן הלכתי בנושאים אלו.
המחבר שמכהן כדיין בבית דין לממונות אסף כמה מהפסקים שהעלה בחכתו בשבתו בבית הדין, צירף אליהם בירורים בנושאי אבן העזר וכן צרף לו קובץ שאלות שהופיע במבחנים לקראת קבלת כושר לדיינות בצרוף תשובות. מהפסקים עולים הקשיים הניצבים בפניהם של הדיינים בתחום הממונות, שאלת היחס למנהגים המסחריים, בעיית השבועה בימינו, וכן העקרונות בתחום דיני הראיות.
בין השאלות הנידונות בספר מצוי דיון על תוקפו של "זכרון דברים", דיני מקח טעות בקניית ברכב ועוד.
חבל שהמחבר לא ערך את פסקי הדין ולא ניסח את המסקנות ההלכתיות העולות מבירוריו שהן החשובות למעיינים בספר יותר מאשר פסק הדין הכספי שנוגע בעיקר לבעלי הדין.
בחלק העוסק ב"אבן העזר" יש כמה דיונים בייחס למעמדו של שטר הכתובה כמקור לבירור יוחסין וכן על ברורים הלכתיים בענין "אם פונדקאית" ו"הזרעה מלאכותית". מופיעים בו גם קונטרסים על שמות בגט וסדר מתן גט עפ"י הרב שלמה פישר שליט"א.
בסוף הספר קובץ של כמאה שאלות ממבחני הדיינות על הלכות הלואה וטוען ונטען. המחבר מביא את התשובות לשאלות ברובד הבסיסי שלהם – דהיינו גמרא, שו"ע ומפרשיו.
קובץ זה בודאי יכול לסייע לחוזרים על לימודם ולנבחנים במבחני הדיינות. כדאי היה אולי להדפיס אותו בכרך נפרד מכיון שאינו קשור לחלק הראשון של הספר.
לסיום עלינו לברך על כל ספר נוסף שיוצא בתחום זה מתוך תקוה שנזכה לראות בהתחזקות ההזקקות לדין תורה. חובה עלינו לפעל כדי להציע לציבור פתרונות הלכתיים גם לפתרון מחלוקות בתחום הכלכלי והממוני.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.