English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת יתרו

סוגיות משפטיות מודרניות בתנ"ך

הרב אהרן פלדמן

"הרג כהני נוב והטבח בכפר קאסם:": על פקודה בלתי חוקית בעליל

לעיתים ישנה התנגשות בין חוקים: כך במקרה של פקודה בלתי חוקית, ישנה סתירה בין החובה לציית לפקודות, שמטרה לשמור על המשמעת הצבאית, לבין חוק העונשין, האוסר על ביצוע עבירות פליליות.

לפעמים הסתירה חריפה יותר, והיא מעמתת בין החוק לבין המוסר.

בשיעור עסקנו בהתמודדות של החוק הישראלי בסתירות אלו - במקרים של הטבח בכפר קאסם ובמשפט גבעתי; במבחן "הדגל השחור" והעמימות הסובבת אותו.

מסתבר, שהתנגשות מסוג זה היתה מאז ומעולם, והתנ"ך הגמרא והפוסקים חיוו את דעתם על התנגשות מסוג "דברי הרב ודברי העבד - דברי מי שומעין?"

בסוף השיעור עסקנו בפרשת ארדומוביץ', בה נדרש חייל בצבא הסרבי לרצוח מוסלמים, ומפקדיו איימו כי אם לא ישתתף ברצח - יהרג הוא. ארדומוביץ' חס על חייו והשתתף ברציחתם של כ-1,200 איש.

האם במקרה זה דינו כי "יהרג ואל יעבור"?

האם עליו להיענש אם הרג כדי להציל את חייו?

 

בשאלות אלו ואחרות עסקנו במסגרת השיעור בכולל יום שישי ב"ארץ חמדה".

 לדף מקורות וקישורים נוספים ראו בהמשך העמוד

 

 

 

 

 

לדף המקורות

מאמר של הרב זולדן, בנושא ציות לפקודות הסותרות את התורה. מאמר זה נכתב בסמוך להתנתקות

מאמר של מרים גור-אריה (מהאונ' העברית), בנושא פרשת ארדומוביץ' >
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה 

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 
לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז 

 
לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 
 

 לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

 לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ

ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

מרים ריגלר ע"ה

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח


לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.