English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת נשא

שו"ת במראה הבזק: גיור ילד שנולד לאם נוצריה הממשיכה לחיות עם בעלה היהודי(מתוך ח"א)

מלמו, שוודיה                                    
 Malmo, Sweden
אדר, תשנ"א

שאלה
מקרה מאד נפוץ בקהילה: ילד או ילדה (מתחת לגיל בר/בת מצווה) מאמא נוצרית ואב יהודי, הילד/ילדה למד בבית הספר של הקהילה שהוא חינוך יהודי מינימלי רק פעם אחת בשבוע לשעה וחצי; אבל הוא מזדהה כמו יהודי ואומר שרוצה להיות יהודי וגם מאוד רוצה בר/בת מצווה.

אני שמעתי, ואפילו קראתי מאמרים הנכתבים ע"י רבנים אורתודוקסים מארה"ב, שאפשר להקל במקרים כאלו, כלומר — אע"פ שבדרך כלל אנחנו אומרים זכין לאדם שלא בפניו (וכאן לגייר את הילד על דעת ב"ד זה כאילו שזה לא בפניו), וכאן קשה לומר שזה זכות לגייר את הילד שהרי הוא גדל בבית של אינם שומרי מצוות, אבל זה עדיין נחשב לזכות שהוא בין כה וכה יגדל בתוך הקהילה היהודית, וזכות לו להיות יהודי אפילו לא שומר מצוות.

איך הרב רואה את השיטה לגייר את הילדים האלה בהיותם קטנים? האם אפשר להקל בגיור של קטנים יותר מבמבוגרים?

תשובה
גיור איננו מעשה שמטרתו לאפשר שילוב בחיי הקהילה, או עריכת בר מצווה בלבד, אלא חייב להיות כרוך בקבלת עול מצוות1. לפיכך, אם המצב בבית המדובר הוא שאין מקיימים בו מצוות כלל ואין חינוך לכך2, אזי, אין כל אפשרות בשלב זה לגייר את הילד, משום שאין ביטחון שיקיים מצוות לאחר מכן, ואולי אף יתנגד לכך אם ילך בדרכה של אימו3.

(ואע"פ שאומר שרוצה בכך — מ"מ הרי אינו מכיר את היהדות לאשורה, לא לפי מה שרואה בבית ולא לפי החינוך ליהדות, המועט ביותר, שמקבל בבית הספר).

במקרה כזה, גם נראה, שאין לצרף את הילד במסגרות החינוך היהודי לנוער בקהילה, משום שאין לאותה משפחה שום מגמה לקיום של תורה ומצוות, וצירופו למסגרות הללו עלול להתפרש כהכרה ביהדותו על סמך אביו היהודי, וזה מוביל לנישואי תערובת והקלת ראש בכל העניין.

אף בעל האגרות משה4 כשהקל לגייר ילדים על דעת בי"ד, כשהאם היתה רפורמית או קונסרטיבית, דיבר דווקא במקרה שלומדים בבית ספר דתי אצל מורים ייראי שמיים, ומצוי שיגדלו להיות שומרי תורה ומצוות.
______________________________________________________ 

1   שו"ע יו"ד, סי' רס"ח, סע' ג'.

2   וזה לא יכול להיות אחרת כשהאב נשוי לאישה נוצרייה.

3   ואף בדיעבד יש לדון על פי הסוגיא – כתובות, דף י"א, ע"א - שהגיור איננו תופס.

4   אגרות משה אבן העזר, ח"ד, סי' כ"ו, אות ג'.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

רפאל יצחק בן חנה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

רעייתו של ד"ר מיכאל ריגלר הי"ו

נלב"ע אייר תשע"ח

 
לע"נ
אברהם קליין ז"ל,
 נלב"ע י"ח באייר תשע"ט

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.