English | Francais

Search


שנת תשע"ט| שבת פרשת ואתחנן

הלכה פסוקה: תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב עקיבא כהנא

מחויבות לחתימה
'ארץ חמדה גזית' ירושלים / אייר תשע"ז / תיק 76084

דיינים: הרב יוסף כרמל, הרב דניאל מן, הרב עדו רכניץ

המקרה בקצרה: התובעים קנו דירה מהנתבעים. הדירה עדיין לא הייתה רשומה בטאבו, אלא הרישום היה אצל החברה משכנת. כדי להשלים את העברת הבעלות, הנתבעים נדרשו לחתום על מסמך שמאשר לחברה המשכנת להעביר את הזכויות על שם הקונים. מסמך זה מכיל ויתור על תביעות לגבי הדירה. הנתבעים הם לא הסכימו לחתום על האישור להעברת הדירה ע"ש התובעים כיון שסירבו להתחייב לוויתור על תביעות שיש להם נגד החברה המשכנת.

לטענת התובעים, הנתבעים לא אמרו ולו פעם אחת מהן התביעות נגד החברה המשכנת שבכוונתם לתבוע ושעליהן הם אינם מוכנים לוותר. בנוסף, כל הזכויות בדירה הועברו לקונים, ולכן הנתבעים אינם מפסידים זכויות כלשהן מחתימה על הסכם הוויתור. התובעים ביקשו שהנתבעים ישלמו פיצוי על כל יום בו הנתבעים לא חותמים על מכתב העברת הזכויות.

הנתבעים טענו שהם כבר הגישו תביעה נגד החברה המשכנת בבית המשפט, ושאף התובעים ידעו על כך.

פסק הדין: על הנתבעים לחתום על טופס הויתור. בנוסף חוייבו הנתבעים לשלם 13,700 ₪ הוצאות משפט, משום שהתנהלו באופן בלתי סביר לאורך ההליך המשפטי.

נימוקים בקצרה:
1. מי הבעלים על הדירה
הדירה רשומה בחברה משכנת, ולא בטאבו. לפי החוק, לתובעים יש זכויות חוזיות על הדירה, אך היא לא שייכת להם. מדברי הגרש"ז אויערבך (מעדני ארץ שביעית יח, ב) שהתייחס לדין דירה הרשומה בחברה משכנת, עולה שאם החברה המשכנת הסכימה למגורי הקונים, והרישום בלבד חסר, הרי שהבעלות עברה לקונים (עיין במאמרו של הרב אישון בתחומין לו עמ' 381 לגבי המעמד ההלכתי של זכויות כאלו).

2. תוקף התחייבות הנתבעים לחתום על כל מסמך שיידרש
הנתבעים התחייבו בחוזה המכר לחתום על כל מסמך שיידרש, ומסמך העברת הזכויות הוא מסמך הנדרש לצורך הרישום. התחייבות להעביר רישום על שם הקונים תקפה על פי ההלכה, בדומה למה שכתב השו"ע (חו"מ רמג, ט) שאם המוכר התחייב לכתוב לקונה שטר מכר – המוכר אינו יכול לחזור בו. הרב שמעון שקופ (גיטין, ח) הסביר שהתחייבות כזו אינה "קניין דברים", משום שהזכות לקבל שטר על הנכס היא חלק ממכירתו. בנוסף, גם אם מדובר בקניין דברים, יש פוסקים הסוברים שניתן להתחייב ממנהג המדינה לעשות דבר כזה (פד"ר י, עמ' 182 והלאה, בניגוד לפד"ר יד פס"ד 334, 343-345). כמו כן יש לחייב את המוכרים לחתום מדין השבת אבידה, שלדעת פוסקים מסוימים, היא הופכת לחובה (פד"ר יד עמ' 289 ומאמרו של הרב יגל וחי בהם א' עמ' 35-36).

לכן מסקנת בית הדין היא שהתחייבות הנתבעים לחתום על מסמך העברת הזכויות שרירה וקיימת.

 למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר

Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה של

ניר רפאל בן רחל ברכה

רפאל יצחק בן חנה

יהודה בן חיה אסתר

רפאל ישי בן צפורה פייגא

נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

מאיר בן דינה ציפורה
רוחמה רחל בת שושנה
יאיר מנחם בן יהודית חנה

איילת חן בת שולמית
נחמה צביה בת שושנה בריינא

מאירה בת אסתר

רבקה רינה בת גרונה נתנה

יוסף (יוסי) בן חנה

דוד חיים בן רסה

ליליאן בת פורטונה

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
רועי משה אלחנן בן ג'ינה דֶברָה
יפה בת רחל יענטע

נתנאל בן שרה זהבה

נעמי בת אסתר

ברכה בת מרים רחל

יוסף בן רחל חלילי

חנה שרה בת שושנה הינדה יהודית

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

לע"נ

ר' מאיר  ז"ל

בן יחזקאל שרגא

ברכפלד


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
אברהם קליין ז"ל,
 נלב"ע י"ח באייר תשע"ט

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ

גב' מרים שטרן ע"ה

נלב"ע ה' אב תשע"ט

 

לע"נ

 נורמן רוסק ז"ל

 נלב"ע בכ"ב באב

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

 

 

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.