English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת משפטים

הלכה פסוקה: מעמדו ההלכתי של קנס על איחור בתשלום דמי שכירות

תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל

'ארץ חמדה גזית' ירושלים / אב תש"ף / תיק מס' 80058

דיין:
הרב דניאל מן

המקרה בקצרה:
התובעים הם בעלי דירה להשכרה, הם השכירו את הדירה לנתבע לשנה. במהלך השנה הנתבע שילם את דמי השכירות, לאחר מכן התובעים הסכימו לחודש נוסף של שכירות, שעליו לא שילם הנתבע את שכר הדירה. לכן התובעים מבקשים לקבל 2,400 ₪ עבור שכירות לחודש זה, ועוד 11,000 קנס על אי תשלום החובות.
לטענת הנתבע הוא התנהל תמיד כראוי, הוא טען שנגרמו לו נזקים רבים בעקבות המגורים בדירה, ועל כך הוא רוצה להגיש תביעה נגדית. לגבי דמי השכירות על חודש השכירות הנוסף, לטענתו, הוא רוצה לשלם אלא שהוא נמצא בהליכי פשיטת רגל. לגבי האיחור תשלום הוא טען שהתובעים מחלו עליו.

פסק הדין:
הנתבע ישלם לתובעים 4,700 ₪ עבור חובותיו ועבור האיחור בתשלום.

נימוקים בקצרה:
א. תשלום על איחורים
לטענת הנתבע התובעים מחלו לו על החובה לשלם בזמן ועל הקנס, טענה זו אינה מגובה במסמכים ואין לה שום ביסוס, ובכל מקרה הטענה אינה מתקבלת בלא מיגו (שו"ע חו"מ עה, כב).
ב. ריבית בתשלום קנס על איחור
היה מקום לטעון כי תשלום הקנס הינו ריבית, אלא שבסוף החוזה נכתב כי ההתחייבויות הן לפי היתר עסקה, ולכן אין מניעה עקרונית להטיל קנסות אלו על הנתבע. אולם, בית הדין סבר כי אין מקום להפעיל קנס לא מידתי על הנתבע. לא יתכן שעל חוב קטן הנתבע יצטרך לשלם עשרות אלפי שקלים קנס. ולכן בית הדין החליט להפחית את הקנס והעמיד אותו על 2,100 ₪ בלבד. זאת, בנוסף לחיוב הבסיסי. 

למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

 של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

ישראל עמיחי בן לאה

משה בן שרה הכהן
דוד בן אורה שוקרי

הרב חנן הראל הכהן בן דרורה
בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

 לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 
 לע"נ
 מרת חנה צדיק ע"ה
נלב"ע י"ט בתשרי תשפ"א

 

לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

 לע"נ
מרת טובה גיטל בת שלמה זלמן גרינפלד ז״ל
גיבורה ניצולת שואה
 וצדיקה שהעמידה דור ישרים יבורך

לע"נ
הנופלים במערכה
 על הגנת המולדת
הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.