English | Francais

Search


שנת תשפ"א | שבת פרשת תזריע מצורע

הלכה פסוקה: מחלוקת בין קבלן למזמין עבודה שהיה בעבר פועל של הקבלן

תקצירים מתוך פסקי דין - רשת בתי הדין 'ארץ חמדה גזית

הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל

'ארץ חמדה גזית' קרית גת / שבט תשפ"א / תיק 80008

דיינים: הרב עדו רכניץ, הרב ארי סט, הרב אברהם יצחק שוורץ

המקרה בקצרה:
התובע הוא קבלן שבנה את ביתו של הנתבע. בעבר, הנתבע עבד כפועל אצל התובע.

לאחר סיום הבניה ותשלום רוב הכסף התגלעו מחלוקות בין הצדדים. התובע טען שהנתבע עדיין חייב לו 52,225 ₪ ואילו הנתבע טען שאינו חייב דבר ולהיפך, התובע הוא שחייב לו.

פסק הדין בקצרה:
על הנתבע לשלם לתובע 24,456 ₪, ועל התובע להעביר לקרן הפנסיה של הנתבע 2,931 ₪.
כדרכו של תיק בנייה, הוא עסק בשורה של נושאים טכניים ומשפטיים.

להלן כמה סוגיות מרכזיות מתוך פסק הדין:

א. תשלום מע"מ עבור פועלים
בשלב הראשון של הבניה סוכם שהנתבע ישלם לתובע 850 ₪ לכל יום עבודה של פועל באתר. הצדדים נחלקו האם סכום זה כולל מע"מ או שיש להוסיף עליו מע"מ.
בית הדין הכריע כי הסכום כולל מע"מ הן משום שלפי פסיקת בתי המשפט יש חזקה שסכום לתשלום שסוכם בחוזה הוא כולל מע"מ ויתכן שפסיקה זו יוצרת מנהג מדינה, והן משום שהנתבע הוא מוציא ועליו הראייה. לכן התביעה נדחית.  

ב. תוספת תשלום על ביצוע תקרת עץ בחדרים
התובע ביקש סך של כ-10,000 ₪ עבור ביצוע תוספת תקרת עץ בחדרים. הוסכם שהנתבע ביקש את השינוי מהתובע אולם התובע לא הבהיר לנתבע שהדבר כרוך בעלות נוספת. הנתבע טען בבית הדין שחשב שהשינוי לא יהיה כרוך בעלות נוספת. הנתבע אף הבהיר לתובע שמסגרת התקציב שלו מוגבלת וממילא אין לו אפשרות לשלם עבור תוספות. לעומת זאת, התובע טען שהנתבע בהיותו פועל בניין היה אמור לדעת שהשינוי כרוך בעלות, מה גם שעבור תקרת העץ בסלון הוסכם על תוספת תשלום.
בית הדין סבר שהתנהלותו של התובע לא היתה תקינה, שכן הוא ביצע עבודה הכרוכה בתשלום נוסף מבלי שהנתבע ידע מה תהיה עלותה. לדעת המיעוט, כיון שהעבודה בוצעה לבקשת הנתבע הרי שמדובר כאן ב"יורד ברשות" (שו"ע חו"מ שעא, ד) ולכן היה מקום לחייב את הנתבע בתשלום מלא. אולם, לאור הספק שמא הנתבע לא ידע שהשינוי כרוך בתשלום נוסף, יש לחייב את הנתבע בשני שליש מהעלות.
לדעת הרוב: יש לפטור את הנתבע לחלוטין מסעיף זה, משום שהתובע היה מודע לקושי הכלכלי של הנתבע. מסתבר שהיה ברור לתובע כי אילו היה מבהיר לנתבע את העלויות האמיתיות, הנתבע לא היה מסכים לשינוי. במצב כזה היה על התובע להבהיר בצורה ברורה לנתבע מה עלות השינוי. כיוון שלא עשה זאת, וכיוון שהנתבע היה יכול להסתפק בתקרה רגילה, יש לפטור את הנתבע לחלוטין מסעיף זה. 

ג. פיצוי על איחור בהפקדת תשלומי פנסיה
הנתבע תבע פיצוי על אובדן רווחים עקב הפקדה מאוחרת של כספים לקרן הפנסיה (נזק אקטוארי). בפסק דין קודם (תיק 70072) קבע בית הדין שיש לחייב אדם שגרם לאובדן רווח ברור. במקרה זה מדובר על נזק כמעט וודאי, משום שבדרך כלל כספי הפנסייה צוברים רווחים לאורך זמן, לכן בית הדין חייב את התובע בתשלום בסך 3,193 ₪ עבור אובדן הרווחים, סכום זה קוזז מחובו של הנתבע לתובע. בנוסף, חייב בית הדין את התובע להפקיד 2,931 ₪ לקרן הפנסיה על פי הודאתו של התובע. 

למעבר לפסק הדין

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

מתפללים לרפואתם השלימה

של

ניר רפאל בן רחל ברכה

ישראל בן רבקה

מאירה בת אסתר
רבקה רינה בת גרונה נתנה

טל שאול בן יפה

ישראל עמיחי בן לאה

משה בן שרה הכהן
אריה יצחק בן גאולה מרים

נטע בת מלכה

בתוך שאר חולי עם ישראל

 

לע"נ

מר משה וסרצוג ז”ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע כ' תשרי תשפ"א

 

לע"נ

מר שמואל שמש ז"ל

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד


לע"נ
מרת אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז


לע"נ

מרת שרה ונגרובסקי  ע''ה

בת ר' משה זאב

נלב"ע י' בתמוז תשע"ד


לע"נ
 יחזקאל וחנה צדיק ע"ה
י"א באייר תשע"ו / י"ט בתשרי תשפ"א

 לע"נ

ר' מאיר וגב' שרה ברכפלד

(שרה - נלב"ע ט"ז בטבת תש"ף)


לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' בכסלו תשס"ט 

לע"נ

רבי יעקב  ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה

בת יעיש ושמחה סבג

 

לע"נ

הרב ראובן אברמן זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

לע"נ

הרב שלמה מרזל זצ"ל,

חבר הנהלת 'ארץ חמדה'

נלב"ע י' באייר תשע"א


לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל

נלב"ע

ח' באייר תשע"ו

 

לע"נ
ר' בן ציון גרוסמן
 
נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז

לע"נ
סוזי בת עליזה כהן ז"ל
נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
חיים משה
בן
קוקה יהודית כהן ז"ל
נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

לע"נ
הרב ישראל רוזן
זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ

שלמה דוד בן זלמן ושרה

אבנית ז״ל

נלב"ע סיון תשע"ט

 

לע"נ
גיטה ואברהם קליין ז"ל
אברהם - נלב"ע י"ח באייר תשע"ט
גיטה - נלב"ע ד אב

לע"נ
גב' לוריין הופמן
ע"ה

לע"נ
מרת טובה גיטל בת שלמה זלמן גרינפלד ז״ל
גיבורה ניצולת שואה
 וצדיקה שהעמידה דור ישרים יבורך

לע"נ

יצחק זאב טרשנסקי ז״ל

כ״ח באדר תשפ"א


לע"נ 

שמואל רוזנהק ז"ל

ו' אייר תשע"ג


לע"נ

הנופלים במערכה
 
על הגנת המולדת הי"ד

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.