English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת ויקרא

"עֲשׂוֹת סְפָרִים הַרְבֵּה"קבעוני לדורות מאמרים לחודש אדר לע"נ דקלה (ארזי) אלואי
מכון תורני הר ברכה (419 עמ' + מדור זיכרון)

מנהג נאה נהגו בזמן האחרון מוציאי ספרי זיכרון לרכז את המאמרים התורניים סביב נושא אחד, ועל ידי כך להפוך את הספר לדבר בעל ערך עצמי מלבד התועלת בהזכרת הנפטר. הספר שלפנינו עוסק במאמרים בנושא חודש אדר ופורים. כמעט כל המאמרים עוסקים בפן המחשבתי וההגותי של התקופה הזו. ניתן להגדיר רבים מהמאמרים כ"דרשות" או מאמרים בעלי אופי דרשני. מטבע הדברים ישנם גם חזרות על חלק מהרעיונות והמקורות אך הגיוון בכותבים מכל קצווי הקשת הרבנית של הציונות הדתית, הבטיח שאפילו בחזרות יש בדרך כלל חידוש.
נסקור חלק מהמאמרים: הרב אלישע אבינר טוען שעיקר הנזק של עמלק הוא פגיעה בכבוד ישראל ולכן תיקון הנזק נעשה ע"י מלך ישראל וכן ישנם רמזים רבים לעניין הכבוד במגילה. הרב יעקב אריאל כותב מסה קצרה בעניין המוסר בישראל לאור מצוות מחיית עמלק.
הרב משה גנץ וכן הרב נבנצל עומדים על האחדות שמסמלים השקלים ועל היבטים שונים בנושא זה.
הרב שרלו עוסק בפסיקה הלכתית מתוך דברי אגדה ומביא גישות של פוסקים שונים בעניין. הרב אלון והרב ויצמן מעיינים בהלכות החג ומנסים להסיק מהם מסקנות מחשבתיות.
בסוף הספר, מדור זיכרון לדקלה אלוואי ז"ל שנקטפה בדמי ימיה בתאונת דרכים. הלב נחמץ למראה קורבן נוסף ומיותר של מכה זו. ולואי וייעשה יותר כדי למנוע קורבנות חינם נוספים.

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.