English | Francais

Search


שנת תשס"ג | שבת פרשת מטות מסעי

"עשות ספרים הרבה" (קהלת י"ב יב)

"שחר אורו" צילה בר אלי ירושלים תשס"ב (526 עמ')מבין דמויות המופת של דורנו נמנה הרב משה צבי נריה זצ"ל ראש ומייסד ישיבת כפר הרואה ומפעל הישיבות התיכוניות בכלל.
תולדות חייו של הרב נריה שזורות בתקופה סוערת בחייו של עם ישראל, בה הפך להיות הרב ממושפע למשפיע, לדמות ציבורית וכללית המשנה את המציאות ומתווה דרך לאלפים ולרבבות שבאו בעקבותיו. הוא היה המקשר בין הרעיונות שהועלו על ידי הרב קוק זצ"ל ורבנים נוספים, למציאות המעשית שהתפתחה בארץ ישראל ובמדינת ישראל.
הרב נריה עצמו העריך נכונה שחלק מהתשתית של ציבור דתי לאומי צריכה להיות הכרה מפורטת ומדוייקת של תולדות חייו ודרכו של הראי"ה קוק. ועל כן טרח טרחה מרובה בהוצאות סדרה שלמה של ספרים על כל תקופה בחיי הרב זצ"ל ועל משנתו. את זה הוא עשה למרות עיסוקים מרובים אחרים שהיו מוטלים על שכמו, ללמדך עד כמה חיוניים הספרים הללו בעיניו.
במידה שאדם מודד, מודדין לו. זכה הרב נריה זצ"ל שבתו תלך בעקבותיו ותביא לפני הציבור את סיפור חייו שלו עצמו, בפירוט רב. מתוך מטרה להעמיד בפנינו את דמותו באור מלא ומתוך כך גם נוכל להבין את התפתחות הדרך של הציונות הדתית וכן נבין את המכשולים והקשיים שעמדו אז בפני דור המייסדים.
זכה הרב נריה, שכשרון הכתיבה שלו היה מהמפורסמים,להוריש כשרון זה לבתו. הספר כתוב בלשון ספרותית יפה ומעניינת תוך כדי שילוב מושכל של יומני הרב נריה בתוך הדברים וכן צילומים של מסמכים מקוריים.
נברך את המחברת שתשלים את הסדרה כולה על כל חייו של הרב.
לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.