English | Francais

Search


שנת תשס"ט | שבת פרשת תזריע מצורע

שו"ת במראה הבזק: שינוי שם לועזי לשם עברי בזמן הבר מצוה(מתוך ח"ב)

וינה, אוסטריה                     Vienna, Austria

אלול תשנ"א

שינוי שם לועזי לשם עברי בזמן הבר מצוה

שאלה

כיצד לנהוג בילד שקבל שם לועזי ובזמן בר-המצוה רוצים לתת לו שם עברי?

 

תשובה

יכול אדם לשנות את השם הלועזי שניתן לו בקטנותו לשם יהודי1 ואף רצוי לעשות כן2, אך כל זה בתנאי שאמנם ישתמש בשמו החדש, כאשר הוא עולה לתורה וכאשר הוא חותם על מסמכים3.

 

____________________________________________________

 

1   שו"ת "אגרות משה" חושן משפט ח"ב סי' ע.

2   משמע משו"ת "אגרות משה" אבן העזר ח"ג סי' לה.

3   שו"ת "אגרות משה" אבן העזר ח"ד סי' קב. ועיין שם שכתב, שאם אינו הולך לבית-הכנסת, ולכן אינו כמשתמש בשמו החדש, אין זה נקרא שינוי השם. ועיין ב"שדי חמד" ח"ז, עמוד 226.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

לע"נ

רבי יעקב

בן אברהם ועיישה סבג

 

ולע"נ

הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.