English | Francais

Search


שנת תשס"ט |שבת פרשת קרח

שו"ת "במראה הבזק": שינוי ממנהגי אבות כדי לנהוג כמנהג המקום(מתוך ח"ד)

 

פריז, צרפת                          Paris, France

תמוז, ה'תשנ"ה

 

שינוי ממנהגי אבות כדי לנהוג כמנהג המקום

 

שאלה

האם אדם שאבותיו נהגו ע"פ מנהגי הספרדים ופסקי המחבר וחבר עכשיו בקהילה אשכנזית רשאי לשנות ממנהג אבותיו כדי לא להיות יוצא דופן בקהילה.

הקהילה מתרכזת סביב בית-הכנסת שלה וכל חברי הקהילה בעצם גם רשומים כחברים בבית-הכנסת, וזו גם המסגרת החברתית שלהם.

האם לא חל במקרה כזה הדין של מנהג המקום כנגד מנהגי האבות?

 

תשובה

בימינו, שברוב המקומות אף באותה העיר קבוצות שונות בעלות מנהגים שונים, לא חל דין "מנהג המקום" על חברי בית-כנסת מסוים. על כן לא יעזוב אדם מנהג אבותיו כדי לנהוג כמנהג רוב מתפללי בית-הכנסת שלו, גם כאשר זה מרכז חייו הקהילתיים. הכלל הקובע הוא "שמע בני מוסר אביך ואל-תטוש תורת אמך" (משלי א, ח).

ספרדים ואשכנזים ינהגו כל אחד כמנהג אבותיו גם כאשר הם מתפללים בבית-כנסת שבו נהוגים מנהגי העדה האחרת2, יש להשתדל שהשינויים לא יתבלטו לעיני הציבור3.

 

___________________________________________________

 

[1] חולין (צג ע"ב), תוספות שם ד"ה משום אל תיטוש.

2 שו"ת "אגרות משה" (או"ח ח"ד ת' לג).

3 שם (ת' לד), מצד איסור לא תתגודדו והאיסור לשנות מפני המחלוקת.

 

לראש העמוד
הדפסת עמוד
שליחת קישור לחבר


Dedication

 לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' כסלו תשס"ט
 
לע"נ
רבי יעקב
בן אברהם ועיישה סבג
 
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.