English | Francais

Search


גיליון מספר 22 - חוזים

| כב בכסלו תשס"ז | 22/12/2007

כבר עמדנו מספר פעמים בעבר על כך, שעל מנת להגדיל את שיעור הפונים לדין תורה במקום לבתי המשפט, צריכה להימצא הדרך לאפשר עריכת חוזים באופן המועיל על פי ההלכה.
בגליון הנוכחי ובגליונות הקרובים נביא מספר פסקי דין הקשורים לנושאי שטרות וחוזים. זאת כהכנה לקראת סדנאות וימי עיון בנושא שיתקיימו בעתיד. על מנת לקדם את ימי העיון הללו, אנו מעוניינים לנסות לגבש רשימת נושאים שבהם צריכים ימי העיון האלו לעסוק.
נשמח לקבל את עזרת הקוראים, בארגון סדר היום של ימי עיון אלו.
 
כרגיל, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.
 site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.