English | Francais

Search


גיליון מספר 1 - המחאות

| יא בטבת תשס"ו | 01/12/2007

לא מכבר הסתיים הכינוס העולמי החמישה עשר לדיני הממונות, ומספר יוזמות חדשות לקידום משפט התורה בארץ ישראל עומדות בפתח.
בין היוזמות האלו נמצאת גם היוזמה של בית הדין 'משפט והלכה בישראל' – הקמת מערכת שתחבר בין בתי הדין הפרטיים לממונות, וכן בינם ובין אוהבי המשפט העברי בארץ. כחלק ממערכת זו, אנו שמחים להציג את הגליון הראשון של 'הלכה פסוקה'. מטרת העלון היא להפיץ פסקי דין ותקצירים אקטואליים בעלי ערך תקדימי לכל מי שדין תורה קרוב לליבו. העלונים מופצים, בשלב זה, באינטרנט בלבד.
הגליון הראשון עוסק במעמדן של המחאות. בגליון שלושה פסקי דין – האחד, של הרב זלמן נחמיה גולדברג, השני של הרב דב ליאור, והשלישי של הרב אריאל בראלי, מבית הדין לממונות שדרות. לעיון נוסף אנו ממליצים על מאמרו המקיף של הרב צבי יהודה בן יעקב בתחומין י"ג עמודים 422 - 470.
חשוב לציין, שכל התקצירים נכתבו ע"י חברי המערכת, ולא עברו תחת ידיהם של כותבי פסקי הדין. כמו כן, לעיתים פסק דין אחד פורק לכמה תקצירים משום שהוא כולל כמה נושאים.
אנו מקווים כי הצגת מספר פסקי דין באותו תחום, תעזור לחידוד הבעיות ודרכי הפתרון שננקטו. נשמח לקבל את תגובותיכם על התקצירים, ונשתדל לפרסמם בגליון הבא. בפרט נשמח לקבל מידע מבתי הדין השונים לגבי עמדתם בנושא המחאות.
כמו כן, נשמח לקבל פסקי דין נוספים, על מנת שנוכל לפרסמם בעתיד. תגובות ופסקי דין יש לשלוח לכתובת halachapsuka@eretzhemdah.org.
אנו מודים לכל מי שעזר וסייע בקידום יוזמה זו.

Hemdat Yamim

עלון דברי תורה שבועי: פרשת שבוע, חמדת הדף היומי, 'ארץ אגדה', שו"ת 'במראה הבזק' (תשובה שבועית).

שם פרטי:
שם משפחה:
דואר אלקטרוני:
site by entry.
ארץ חמדה - מכון גבוה ללימודי היהדות, ירושלים ע"ר © כל הזכויות שמורות | מדיניות פרטיות. | תנאי שימוש באתר.